En gutt som spiser is, en yngre mann og en eldre dame som fotograferer

Et inkluderende og aldersvennlig samfunn – standarder som verktøy

Takket være fremskritt innenfor medisin, levestandard og omsorg, lever vi lenger for hver generasjon. Det betyr en aldrende befolkning som gir nye utfordringer, men også muligheter. Hvordan kan vi tilrettelegge arbeidsplasser og arenaer i samfunnet for bedre å inkludere alle, uansett alder eller behov? Dette er noen av spørsmålene som ble reist på et frokostmøte 21. november 2018.

Etter initiativ fra vår britiske søsterorganisasjon British Standardization Institute (BSI) er det startet et stort internasjonalt standardiseringsarbeid for å se på standarder rettet mot den økende andelen eldre i befolkningen. Prosjektet har en helhetlig tilnærming til feltet, men vil i første omgang starte utredninger på områdene:

  • Demensinkluderende samfunn
  • Aldersinkluderende arbeidsliv

Representanter fra OsloMet og Standard Norge deltok i juni i år på et oppstartsmøte i den internasjonale komiteen som skal jobbe med dette. På møtet var det deltakere fra i alt 18 nasjoner, og vi diskuterte utfordringer og løsninger som de fleste samfunn i verden står overfor, også her i Norge.

Vi vil opprettet en norsk standardiseringskomité som skal arbeide med innspill til det internasjonale arbeidet. Der er det fortsatt mulig å engasjere seg i dette arbeidet.

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om arbeidet som skjer knyttet til dette temaet og andre på helseområdet, kan du kontakte prosjektleder Martine Drevvatne eller Marit Kveine Nygren i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2018-11-22