Invitasjon: Krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere

Vi inviterer fagpersoner til å delta i arbeidet med å utvikle en Norsk Standard for krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere. Velkommen på informasjonsmøte 22. januar!

For å kunne levere god og trygg pasientbehandling, bør det jobbes kontinuerlig med å styrke og vedlikeholde kompetansen til helsepersonell. I dag opplever mange at det ikke blir satt av tid til dette, det mangler økonomiske ressurser, det jobbes ikke systematisk med kompetansehevende tiltak eller at det legges større vekt på på teoretisk undervisning enn praktiske øvelser. 

Standard Norge vil i 2019 sette sammen en komite som skal utvikle en Norsk Standard med krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere.

Standard Norge inviterer til møte for å informere om bakgrunnen til prosjektet og for å drøfte forslag til mandat og sammensetning av en slik komite. 

Tid: Tirsdag 22. januar 2019 kl 12.00 – 14.30

Sted: Standard Norge, Mustad vei 1, Lilleaker, Oslo

Enkel servering ved møtestart. 

Agenda for møtet

Kort om Standard Norge og standardisering Inger Jakobsen, Standard Norge 
Systematisk sikring av kompetanse Heidi Eidskrem og Berit Elisabeth Nygård, Røyken kommune 
Kompetansegapet i eldreomsorgen - hvordan tetter vi dette Pia Cecilie Bing-Jonsson, Universitetet i Sørøst-Norge 
Orientering om prosjektet «Syke- og vernepleierstudenters sluttkompetanse etter endt bachelorutdanning (SVEKOMP) Richard Monroe Olsen, Sykehuset i Østfold 
Ny Norsk Standard Krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere: mandat og arbeidsform Marit Kveine Nygren, Standard Norge 
Ulike sertifiseringsordninger Inger Jakobsen, Standard Norge 


Påmelding sendes til prosjektleder Marit Kveine Nygren innen 15.januar 2019. Eventuelle spørsmål kan rettes til Nygren per e-post eller telefon 90770628. 

Sist oppdatert: 2018-12-19