Butikkhylle med sexleketøy
Foto: Istock

Er det behov for en internasjonal standard for sex-leketøy?

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Vi ønsker innspill om det er behov for standarder som setter kvalitetskrav til sex-leketøy.

Forslaget er å etablere en teknisk komite som skal utvikle standarder som setter kvalitetskrav til sex-leketøy. Standard Norge skal gi en stemme på vegne av det norske interessenter over hvorvidt vi mener dette er et godt prosjektforslag, og om vi, dersom arbeidet blir satt i gang, ønsker å bidra med norske eksperter. For at Standard Norge skal kunne vurdere dette, forhører vi oss nå med det norske produsenter og leverandører. 

Vi ønsker deres tilbakemelding innen 3. august 2019.

Bakgrunn

Forskere i Sverige har påvist en økende forekomst av alvorlige kirurgiske inngrep grunnet sex-leketøy som setter seg fast. Dette understøttes av tilsvarende studier utført i andre land. Sannsynligvis er behovet for slik kirurgi større enn antatt. Enkelte kan vegre seg for å kontakte helsevesenet fordi de synes det er ubehagelig eller flaut. 

Det finnes i dag ingen internasjonale standarder som setter kvalitetskrav til sex-leketøy. Hver produsent kan derfor ha egne testmetoder og kvalitetssystemer. Å etablere en teknisk komite som skal utvikle standarder som setter krav til kvalitet, risikovurdering, brukerinformasjon og designhensyn for sex-leketøy, vil bidra til:

  • Færre ulykker ved bruk
  • Mindre behov for helsehjelp

Tittel på prosjekt: Sex toys- Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus or both.

Omfang: Standarden skal angi krav til sikkerhet og brukerinformasjon knyttet til materiale og design av sex-leketøy. Kravene gjelder bare for produkter som er ment å være i direkte kontakt med kjønnsorganer og/eller endetarm. Kravene gjelder ikke for utstyr som er klassifisert som medisinsk utstyr eller hjelpemidler.

Det første internasjonale møtet for komiteen er planlagt 2. september 2019.

Standard Norge ønsker seg innspill om følgende:

  1. Er det behov for et slikt standardiseringsprosjekt?
  2. Kan dere tenke dere å delta i et slikt internasjonalt arbeid i regi av ISO?

Frist for tilbakemelding: 3. august 2019.

Ta kontakt med prosjektleder Marit Kveine Nygren hvis du har spørsmål.

Sist oppdatert: 2019-10-01