Pleier hjelper person i rullestol

Innkjøp av tjenester, kontrakter og oppfølging av tjenestekvalitet

For å få fart på handel med tjenester over landegrensene i Europa, tok EU initiativ overfor den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN for å få utarbeidet standarder for tjenesteleveranser. Det har resultert i tre nye standarder som er på høring fram til 10. juni 2019.

Utkast til tre nye tjenestestandarder
For å støtte oppunder EU sin strategi på tjenesteområdet er det nå utviklet forslag til tre standarder for henholdsvis:

  1. Innkjøp av tjenester og evaluering av tilbud
  2. Tjenestekontrakter
  3. Måling av tjenestekvalitet

Målgruppen
Standardene er utarbeidet for bestillere, tjenesteleverandører og brukere av tjenester. De gjelder uavhengig av størrelse og for både privat og offentlig sektor. De gjelder for alle type tjenester som skal anskaffes og kan brukes der det ikke finnes sektorspesifikke standarder. Standardene gir god veiledning uavhengig av innkjøpskompetansen til bestiller og leverandør. I tillegg inneholder standardene definisjoner for hele begrepsapparatet for innkjøp og måling av tjenester og det er nyttig i enhver prosess.

Innkjøp av tjenester og evaluering av tilbud
Standarden består av tre deler hvor første del omhandler innkjøp og evaluering av tilbud

  • prEN 17371-1 Provision of services — Part 1: Service procurement — Guidance for the assessment of the capacity of service providers and evaluation of service proposals

Standarden gir veiledning om

  • innkjøpsprosessen
  • markedsanalyser
  • valg av tjenesteleverandører
  • hvordan en bestiller kan vurdere kapasitet hos tjenesteleverandør. Standarden oppgir kriterier som kan brukes
  • kriterier for evaluering av tilbud fra tjenesteleverandører

Tjenestekontrakter
Del 2 i standardserien omhandler struktur og hvilke punkter som bør med i en avtale for innkjøp av tjenester mellom to profesjonelle parter (B2) og heter:

Standarden gir en sjekkliste på hva partene i en avtale må vurdere i prosessen med utarbeidelse av avtalen.

Måling av tjenestekvalitet
Den tredje delen av standarden beskriver en modell for utarbeidelse av ytelsesindikatorer og hvordan det kan måles.

Si din mening om dem innen 10. juni
Standardene er på høring fram til 10. juni og kan lastes ned gratis via vår tjeneste "Standard på høring". Du finner dem via lenkene over eller ved å søke på nummeret (17371).

Komiteen ledes av Storbritannia
Arbeidet med utvikling av standardene gjøres i den europeiske komiteen CEN/TC 447 Horizontal standards for the provision of services. Komiteen ledes av Storbritannia og ble startet i 2016.

Kontakt
For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Merete Holmen Murvold i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2019-06-06