En gutt i rullestol som spiller et ballspill
Foto: Pixabay

Nå på norsk – ISO 9999 for terminologi og klassifisering av hjelpemidler

NS-EN ISO 9999:2016 - Hjelpemidler for personer med redusert funksjonsevne - Klassifisering og terminologi er nå endelig oversatt til norsk fagterminologi.

Gode hjelpemidler er en viktig del av manges hverdag og gjør det mulig å gjennomføre og delta i dagligdagse aktiviteter. Det er derfor viktig at beskrivelsen (klassifiseringen) av hjelpemidlene er standardisert slik at det riktige hjelpemiddelet blir knyttet med behovet og ønskene til hjelpemiddelbrukeren. 

I samarbeid med NAV har Standard Norge offisielt oversatt og utgitt en norsk versjon av NS-EN ISO 9999:2016. Den norske versjonen ble publisert i september 2019 og er nå tilpasset norsk terminologi og norske fagpersoner som benytter standarden både i produksjon, anskaffelse og tildeling av hjelpemidler. Standarden er også nyttig for brukere av hjelpemidler, pårørende og behandlere som benytter seg av hjelpemiddeldatabasen til NAV. 

Hva er nytt? 

2016-versjonen av NS-EN ISO 9999 er i større grad knyttet opp imot ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) utgitt av WHO i 2011. På denne måten blir koblingen mellom hjelpemiddelbrukeren sine behov og de spesifikke kjennetegnene ved produkter og hjelpemidler tydeligere. 

Standard Norge deltar aktivt i arbeidet med fremtidige versjoner av standarden og ønsker alle innspill til forbedring eller endringer. 

For mer informasjon kan prosjektleder Martine L. Drevvatne kontaktes. 

Sist oppdatert: 2019-10-01

NOK 2 615,00 (eks. mva)

Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne - Klassifisering og terminologi (ISO 9999:2016)

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang