DNA-sekvensering
Foto: Istock

Vil du bidra i internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor bioteknologi?

Standard Norge vurderer å etablere en norsk speilkomite som skal følge opp internasjonalt standardiseringsarbeid på bioteknologi-området. Nå ønsker vi tilbakemelding fra det norske fagmiljøet.

Bioteknologi spiller en viktig rolle på mange områder i samfunnet. Teknologien er brukt innen utvikling av farmasøytika, vaksiner, enzymer, mat, kjemikaler og energi.

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har en teknisk komite (ISO/TC 276) som jobber med å utvikle standarder innen bioteknologi. Nå vurderer Standard Norge å etablere en norsk speilkomite for å følge opp dette arbeidet. Etablering er avhengig av interesse i det norske fagmiljøet.

ISO/TC 276 Bioteknologi

Komiteens mandat er å utvikle standarder for:

  • Terms and definitions
  • Biobanks and bioresources
  • Analytical methods
  • Bioprocessing
  • Data processing including annotation, validation, comparability and integration
  • Metrology

Arbeidet er fordelt på fem arbeidsgrupper. Komiteens sekretariat ligger i den tyske standardiseringsorganisasjonen DIN. 31 land er aktivt deltagende, deriblant Sverige, Finland, Storbritannia, Danmark, Frankrike, USA og Kina.

Les mer om ISO/TC 276 og hvilke standarder de har under utarbeidelse 

ISO/TC 276 er i august 2019 i oppstarten av et nytt prosjekt som de ønsker flere eksperter til. Prosjektet har tittelen: General requirements for biobanking. Målet er å utvikle et standarddokument som setter krav til innsamling, isolering, ekspansjon, lagring og karakterisering av humane mesenchymale stromale celler. Arbeidsgruppen som skal jobbe med dette, møtes for første gang 4.desember 2019, og målet er å ha en publikasjon klar i juni 2022.

Ønsker det norske fagmiljøet å delta? 

Virksomheter som har interesse for dette arbeidet kan sende en tilbakemelding til prosjektleder Marit Kveine Nygren innen 1.oktober 2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nygren per e-post eller telefon 90770628. 

Sist oppdatert: 2019-10-01