IKT

 

Kunstig intelligens (KI) kan løse store globale utfordringer, men teknologien gir oss også betydelige utfordringer, ikke minst etiske. Teknologien endres så raskt at regelverket har problemer med å følge med. Kan internasjonale avtaler og standarder bidra til at vi styrer utviklingen i ønsket retning? På et frokostmøte 5. februar møttes blant annet representanter for regjeringen, næringsliv, forskning og produsenten bak dokumentarfilmen iHuman for å diskutere nettopp dette.

2020-02-06

Mer om Kan internasjonale standarder styre kunstig intelligens i ønsket retning?
 

To reviderte standarder og en ny teknisk rapport i ISO/IEC 20000-serien er nå tilgjengelig. De omhandler veiledning i bruk av ledelsessystemer for tjenester, anvendeligheten av ISO/IEC 20000-1 og hvordan standarden integreres med andre ledelsessystemer.

2020-01-30

Mer om Nye standarder for ledelsessystemer for tjenester i ISO/IEC 20000-serien
 

ISO har laget en håndbok for hvordan du administrerer IT-tjenester i dagens dynamiske servicemiljø ved å bruke ISO/IEC 20000-1:2018. I tillegg beskriver den også hvordan man innlemmer populære ledelsessystemer, metoder for serviceledelse og ytterligere standarder som ISO 9001, ISO/IEC 27001 og ISO 31000.

2020-01-30

Mer om Praktisk veiledning for implementering av ledelsessystemer for IT-tjenester
 

Den nasjonale strategien for kunstig intelligens peker på behovet for større påvirkning av internasjonale standarder for KI, og behovet for å sikre at KI utvikler seg i ønsket retning. Standard Norge ser frem til å spille en nøkkelrolle i dette arbeidet.

2020-01-15

Mer om Positivt at regjeringen vil bidra til å fremme arbeidet med internasjonale standarder for kunstig intelligens
 

Etter hvert som verden blir mer digital og våre liv og virksomheter beveger seg på nettet, øker mulighetene for innovasjon og vekst betydelig. Det gjør dessverre også risikonivået.

2019-09-18

Mer om Cybersikkerhet – hvor stor risiko er din virksomhet villig til å ta?
 

Den nye standarden NS-ISO/IEC 27701 er nyttig for alle virksomheter som behandler personopplysninger. Standarden hjelper din virksomhet å oppfylle kravene til personvern og informasjonssikkerhet i GDPR.

2019-08-16

Mer om Har din virksomhet full kontroll på alle kravene i GDPR (personvernforordningen)?
 

5. juni inviterte vi til Standard Morgen om hvordan bruk av internasjonale standarder bidrar til teknologisk utvikling. Her kan du lese innleggene som ble holdt på møtet.

2019-06-11

Mer om Standard Morgen om digitalisering og transformasjon
 

Kunstig intelligens kan løse mange problemer i vårt samfunn nå og i framtiden, men teknologien gir oss utfordringer. Standarder kan danne et rammeverk som hjelper oss å håndtere disse utfordringene. Standard Norge, SINTEF digital og NTNU ønsker velkommen til informasjonsmøte om kunstig intelligens og standardisering 6. juni.

2019-05-21

Mer om Norge kan påvirke internasjonale standarder for kunstig intelligens
 

De fleste organisasjoner har kontrollmekanismer på plass for å beskytte seg, men hvordan kan vi sikre at disse kontrollene er tilstrekkelige? De oppdaterte internasjonale retningslinjene for å vurdere sikringsteknikker knyttet til informasjonssikkerhet er et godt verktøy.

2019-03-15

Mer om Oppdaterte retningslinjer for vurdering av informasjonssikring gir økt beskyttelse
 

Den nye sikkerhetsloven som trådte i kraft 1. januar 2019, gjelder spesielt datasikkerhet for fylkeskommunale, kommunale og statlige organer. De skjerpede kravene til IKT-objekter er basert på ISO-standarder.

2019-01-31

Mer om Ny sikkerhetslov stiller strengere krav til IT-systemer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »