IKT

 

Difi har for statsforvaltningen inngått en rammeavtale med Standard Online, Standard Norges salgsselskap.

2014-01-28

Mer om Difi sikrer staten tilgang til IT-sikkerhetsstandarder
 

Folk reiser, og mange arbeider eller bor utenlands eget i perioder. Noen ganger blir en syk. Det er en rett i Europa til å bli behandlet i landet en befinner seg i når en blir "plutselig og uventet" syk.

2014-01-16

Mer om Europeisk kjernejournal på helseområdet
 

Hva er NS-ISO 8601? ISO 8601 beskriver en internasjonalt akseptert måte å skrive datoer og tid ved bruk av tall.

2013-12-06

Mer om Internasjonal datostandard
 

Standard Norge har lansert fire nye norske standarder for universell utforming som skal bidra til å gi alle lettere tilgang til viktige samfunnstjenester.

2013-12-02

Mer om Nye standarder for universell utforming av tjenester og IKT
 

Informasjon er en viktig ressurs for de fleste virksomheter. Flere standarder er utarbeidet for å sikre at det kan komme på plass et system som skal sikre informasjon slik at den ikke endres, misbrukes, kommer på avveie, mister verdi, gis til de som ikke skal ha den, osv.

2013-11-22

Mer om Nye utgaver av NS-ISO/IEC 27001 og NS-ISO/IEC 27002
 

Standard Norges har utarbeidet en standard for systematisk konsultasjon med brukere ved utviklingsprosesser for varer og tjenester på IKT-området.

2013-06-27

Mer om Standard for brukermedvirkning på IKT-området er lagt ut på høring
 

Standard Norges komite for universell utforming av IKT, SN/K 520, har utarbeidet en standard med krav til tilgjengelighet for automater. Standarden er nå lagt ut til høring.

2013-06-27

Mer om Standard for tilgjengelige automater lagt ut på høring
 

21. juni vedtok regjeringen en forskrift som skal bidra til at nettløsninger og selvbetjeningsautomater rettet mot allmennheten skal være universelt utformet. Standarder har en sentral plass.

2013-06-25

Mer om Forskrift om universell utforming av IKT trer i kraft 1. juli
 

Det er politisk enighet om at pasienter skal settes i sentrum og at det bør bli enklere å ta ansvar for egen helsetilstand.

2013-03-20

Mer om Lettere å holde orden på egen helse
 

Norges forskningsråd har laget en rapport om fremtidig satsing på IKT i rådet. Bakgrunnen er avslutningen av VERDIKT-programmet i 2014 og det er nødvendig med strategi for videre utvikling.

2013-02-18

Mer om Forskningsrådets framtidige IKT-satsing
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »