2013

 

Difi har for statsforvaltningen inngått en rammeavtale med Standard Online, Standard Norges salgsselskap.

2014-01-28

Mer om Difi sikrer staten tilgang til IT-sikkerhetsstandarder
 

Hva er NS-ISO 8601? ISO 8601 beskriver en internasjonalt akseptert måte å skrive datoer og tid ved bruk av tall.

2013-12-06

Mer om Internasjonal datostandard
 

Standard Norge har lansert fire nye norske standarder for universell utforming som skal bidra til å gi alle lettere tilgang til viktige samfunnstjenester.

2013-12-02

Mer om Nye standarder for universell utforming av tjenester og IKT
 

Standard Norges har utarbeidet en standard for systematisk konsultasjon med brukere ved utviklingsprosesser for varer og tjenester på IKT-området.

2013-06-27

Mer om Standard for brukermedvirkning på IKT-området er lagt ut på høring
 

Standard Norges komite for universell utforming av IKT, SN/K 520, har utarbeidet en standard med krav til tilgjengelighet for automater. Standarden er nå lagt ut til høring.

2013-06-27

Mer om Standard for tilgjengelige automater lagt ut på høring
 

21. juni vedtok regjeringen en forskrift som skal bidra til at nettløsninger og selvbetjeningsautomater rettet mot allmennheten skal være universelt utformet. Standarder har en sentral plass.

2013-06-25

Mer om Forskrift om universell utforming av IKT trer i kraft 1. juli
 

Det er politisk enighet om at pasienter skal settes i sentrum og at det bør bli enklere å ta ansvar for egen helsetilstand.

2013-03-20

Mer om Lettere å holde orden på egen helse
 

Norges forskningsråd har laget en rapport om fremtidig satsing på IKT i rådet. Bakgrunnen er avslutningen av VERDIKT-programmet i 2014 og det er nødvendig med strategi for videre utvikling.

2013-02-18

Mer om Forskningsrådets framtidige IKT-satsing
 

Europakommisjonen har lagt fram forslag til direktiv om universell utforming av IKT. Det gjelder offentlige nettsteder og er knyttet til en kommende europeisk standard.

2013-02-06

Mer om Nytt EU-direktiv om universell utforming av IKT
 

Standard Norge har sendt prNS 11021 Tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter – Krav til utforming, oppmerking og filformater på høring.

2013-01-24

Mer om Norsk Standard om tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter på høring
1 2 > »