2014

 

Norge skal digitaliseres, men det er fortsatt en rekke hindre for digital verdiskaping. Sikkerhet, personvern og tillit til IT-systemene er en fundamental forutsetning for å lykkes med ambisjonene, og der er vi ikke i mål. Ikke minst mangler det en del standarder som bidrar til sikre og trygge digitaliseringsprosesser. På Verdens standardiseringsdag, 14. oktober, lanseres et eget nasjonalt program for dette.

2014-10-14

Mer om Verdens standardiseringsdag: Standarder skal bidra til økt IT-sikkerhet og personvern
 

Sektorstyret IKT og Standard Norge inviterte 25. september til frokostseminar med IT-sikkerhet som tema. Hensikten med frokostseminaret var å belyse hva som er nytt, hvordan det veiledes om bruk av standardene og hvilke erfaringer virksomheter i privat og offentlig sektor har om å gå for sertifisering etter kravstandarden NS-ISO/IEC 27001.

2014-10-09

Mer om Frokostseminar om IT-sikkerhet
 

Seminaret, som ble arrangert 12. august, viste eksempler på hvordan næringsliv og forskningsmiljøer bruker standardisering til å få gjennomslag for løsninger og skape verdifulle internasjonale nettverk. Det viste også hvordan standardiseringen kan bidra i dette arbeidet og det ble gitt verdifulle innspill til hvordan Standard Norge kan bli bedre. Her kan du finne alle presentasjonene fra seminaret.

2014-09-02

Mer om Seminar om forskning og innovasjon
 

I en kronikk 11. august skriver Haakon Haugli og Tore Frellumstad fra Abelia at det er Standard Norge og ikke Difi som bør lage standardkontrakter for IT-anskaffelser.

2014-08-25

Mer om Abelia om standardkontrakter for IT-anskaffelser
 

Standard Norge og Standard Norges Sektorstyre IKT inviterer til frokostseminar torsdag 25. september 2014 kl. 0800 – 1000 hos Senter for IKT i Utdanningen, Fridtjof Nansens plass 7, 6. etg., Oslo.

2014-08-22

Mer om Frokostseminar: IT-sikkerhet og standardisering
 

Tidsskriftet til IEEE «Spectrum» har i siste nummer en artikkel om «industrielle helter». En av heltene de om taler er nordmannen Thomas Haug. Han er kanskje aller mest kjent for å være «oppfinneren» av tekstmeldinger og GSM. Han var også i mange år leder av en internasjonale standardiseringskomite.

2014-07-21

Mer om Nordmannen Thomas Haug – en internasjonal industriell helt
 

Standard Norge inviterer til seminar tirsdag 12. august 2014 kl. 1000 – 1400.

2014-07-02

Mer om Standardisering, forskning og innovasjon
 

Det årlige møtet i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/IEC JTC 1/SC 36 for læringsteknologi holdes denne gang i Oslo fra 23. til 27. juni. Komiteen står bak en rekke av de standardene som sikrer at «hjulene går rundt» i undervisningssektoren.

2014-06-20

Mer om Internasjonal standardiseringskomité for læringsteknologi holder møte i Oslo
 

Difi har tidligere i år inngått en rammeavtale med Standard Online, Standard Norges salgsselskap om tilgjengeliggjøring av internasjonale standarder for styring av informasjonssikkerhet. Den innbefatter tilgang til sikkerhetsstandarder for 203 statlige enheter. Nå kommer veilederen.

2014-06-10

Mer om Difi lanserer veileder om informasjonssikkerhet basert på ISO 27000-serien
 

Jeg er på møte i Japan. Arbeidsgruppelederen for aktiviteten jeg deltar i, Helseinformatikk – Arkitektur, rammeverk og modeller, hadde hatt en natt med tid til overs for alt annet enn søvn. Da hadde han hørt på musikk han ikke hadde fått med seg på ei stund. En av de låtene han hadde på telefonen var Elvis Costello «The River in Reverse».

2014-06-05

Mer om Om å snu elvene
1 2 > »