Europeisk kjernejournal på helseområdet

Folk reiser, og mange arbeider eller bor utenlands eget i perioder. Noen ganger blir en syk. Det er en rett i Europa til å bli behandlet i landet en befinner seg i når en blir "plutselig og uventet" syk.

Mange av oss kan ha tilstander som er mer eller mindre permanente og som bør være kjent for den som behandler deg. Noen grunnopplysninger er også viktige å ha for den som skal behandle. Har du kjente allergier, er det viktig at den som behandler er kjent med dette. Det samme gjelder for eksempel om du har noen implantater som vil kunne påvirke behandlingen. I tillegg kan en rekke andre grunnopplysninger som for eksempel forsikringsinformasjon eller hvem som er nærmeste familie være viktig.

Større pasientsikkerhet
Standard Norge har lenge deltatt i europeiske prosjekter i regi av det europeiske forskningsprogrammet e-TEN, som skal legge til rette for større sikkerhet for oss som pasienter og bedre effektivitet i informasjonsinnsamlingen og i oppgjørssammenheng etter behandling. Vi har blant annet vært deltakere i et europeisk forsknings- og implementeringsprosjekt for elektroniske helseforsikringskort. Vi har arbeidet med tilgang til og sikringsforanstaltninger for pasientjournaler, og vi har vært med på å utrede mulighetene for å standardisere kjernejournal-informasjon som inneholder kritisk og viktig informasjon (det som behandlende personell bør vite).

Det har ikke alltid vært like lett å få norske myndigheter til å forstå viktigheten av dette. Nå er det imidlertid omsider fremmet en start for et europeisk direktiv for samarbeid om e-helse der muligheten for å få med sin egen kjernejournal vil inngå som et element. 28 land har deltatt i det europeiske arbeidet.

Se mer informasjon om arbeidet i Guidelines on minimum/nonexhaustive patient summeray dataset for electronic exhange in accordance with the cross-border directive 2011/24/EU

Sist oppdatert: 2014-02-13