2015

 

Regjeringens digitale sårbarhetsutvalg, Lysneutvalget, kom i dag med sin NOU, og anbefaler bruk av internasjonalt anerkjente standarder for å oppnå effektive sikkerhetstiltak. Utvalget påpeker at standarder kan omfatte organisering av sikkerhetsarbeidet, kompetansetiltak og konkrete tekniske sikkerhetsløsninger.

2015-11-30

Mer om Ny NOU: Bruk av standarder reduserer digital sårbarhet
 

Standard Norge har gjennomført en undersøkelse for å identifisere aktørenes behov og i hvilken grad det eksisterer relevante internasjonale standarder eller er behov for å utvikle nasjonale standarder knyttet til IKT-sikkerhet og personvern. Nå er rapporten fra undersøkelsen klar.

2015-11-27

Mer om Forprosjektrapport om IKT-sikkerhet og personvern klar
 

Difi utga i sommer åtte nye standard-avtaler for IT-anskaffelser (SSAer). Abelia og flere andre interessenter har tatt til orde for at Standard Norge skulle ha vært arenaen for utarbeidelse av standardkontrakter for IT, men slik ble det ikke i denne omgang.

2015-11-16

Mer om Debatt rundt Difis standardavtaler for IT
 

Informasjon er en viktig ressurs for de fleste virksomheter. Flere standarder er utarbeidet for å sikre at det kan komme på plass et system som skal sikre informasjon slik at den ikke endres, misbrukes, kommer på avveie, mister verdi, gis til de som ikke skal ha den, og lignende.

2015-11-05

Mer om ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 - nå også tilgjengelig på norsk
 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet et diskusjonsnotat om Standard Norges rolle i utvikling av standarder til bruk i offentlig sektor.

2015-10-30

Mer om Standard Norges rolle i utviklingen av standarder i offentlig sektor
 

Standard Norge har med innspill fra vårt eget Sektorstyre IKT avgitt høringssvar til "Forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning" fra Difi.

2015-10-20

Mer om Sektorstyre IKT: Økt samarbeid mellom Difi og Standard Norge avgjørende for digitalisering
 

Standarden NS-ISO/IEC 27001 gir kravene til hvordan man skal legge opp til et system for å sikre informasjonen i en virksomhet. NS-ISO/IEC 27002 samler informasjon fra god praksis og presenterer dette som en veiledning til hva en bør vurdere for å dekke kravene. Begge standardene er opprinnelig fra 2013, men er nå oversatt og utgitt på norsk.

2015-10-07

Mer om Standarder for informasjonssikkerhet oversatt til norsk
 

Den 15. september inviterte Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Standard Norge til en åpen informasjonsdag om ISO 20022, den internasjonale meldingsstandarden for betalingsformidling, som nå skal tas i bruk i Norge. Dagen høstet gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

2015-10-01

Mer om Vellykket fagdag om ISO 20022
 

Fra vår tyske søsterorganisasjon DIN har det kommet forslag om å opprette en ny europeisk standardiseringskomité for eBusiness Processes in the Insurance Industry. Forslaget til mandat for den nye komiteen er «standardisering av elektroniske forretningsprosesser og relevante data i den europeiske forsikringsbransjen».

2015-09-18

Mer om Forslag om ny standardiseringskomité for forsikring
 

Samferdselsdepartementet har utarbeidet lovforslaget som skal sikre at vi ved hjelp av teknologi kan skape smartere og tryggere kjøretøy, og gi folk tilgang til oppdatert reiseinformasjon. Slik kan vi utnytte vår infrastruktur bedre, og samtidig gjøre den sikrere og mer brukervennlig.

2015-08-28

Mer om ITS-loven
1 2 > »