Folk som jobber sammen i komité

Verdens IT-elite samles på Lillehammer

Fra 7. til 11. november er Standard Norge vertskap for årsmøtet i verdens største IT-komité. Et hundretalls eksperter fra rundt 30 land møtes på Lillehammer for å diskutere hvilke grunnleggende standarder som skal løfte digitaliseringen videre globalt. På agendaen står alt fra Big data, IT-sikkerhet, Internet of things, Smart Cities, læringsteknologi, biometri og skytjenester.

Komiteen, som kalles ISO/IEC JTC1 Information Technology, har eksistert siden 1987 og står bak i underkant av 3 000 IT-standarder som brukes av både industri og myndigheter globalt. Den har 25 underkomiteer og arbeidsgrupper. Standard Norge, Norges medlem i ISO, sørger for norsk deltakelse i ca. ti av disse. Det er imidlertid en klar målsetting å øke deltakelsen.

Standardiseringen brer om seg globalt og i ISO er nå 95 land engasjert i IT-standardisering, enten som deltakere eller observatører. Det er viktig at Norge får ivaretatt våre behov i dette arbeidet.

JAcob Mehus

Adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus.

For et lite land som Norge er det lønnsomt å ta i bruk de internasjonale standardene i stedet for å lage egne løsninger. En rapport skrevet av Standard Norge på initiativ fra sentrale aktører, både offentlige og private, innenfor IT, bank og finans viser for eksempel at det trengs uavhengige arenaer for bedre kunnskapsflyt og utveksling av erfaringer på tvers av ulike miljøer, sektorer og land. Det kan Standard Norge bidra med gjennom sitt medlemskap i ISO, understreker administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Lønnsomt med internasjonale standarder
Norge er i omstilling og digitaliseringen gjør sitt inntog på alle samfunnsområder. Offentlige og private tjenester skal forenkles og næringslivet satser nytt for å sikre internasjonal konkurransekraft. I dette bildet er trenger vi felles internasjonale standarder som bidrar til at vi «snakker samme språk» og ivaretar krav til for eksempel sikkerhet og personvern på tvers av landegrenser. Standardene er et sett med felles tankegods som gjør det enklere og utvikle nye tjenester og produkter.

Åpent seminar 9. november
Årsmøtet i den internasjonale IT-komiteen på Lillehammer er kun åpent for påmeldte delegater, men Standard Norge inviterer norske interessenter til å delta sammen med de internasjonale ekspertene på et åpent seminar onsdag 9. november. Tittelen på seminaret er «Det digitale Norge – bygd på internasjonale standarder» og vil foregå fra kl. 1300 til 1700 på Lillehammer Hotel.

På seminaret vil vi vise til eksempIer på norske virksomheter som har bygd sin forretningsidé på internasjonale standarder og dermed styrket sin konkurransekraft. Internasjonale og nasjonale eksperter fra JTC1 vil kommentere innleggene. Hovedtemaene vil være:

  • IKT-sikkerhet
  • Smarte Byer
  • Stordata
  • Læringsteknologi

FAKTA ISO/ IEC JTC 1 Information Technology
Komiteen ble etablert av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og IEC (the the International Electrotechnical Commission) i 1987 og har samarbeidsavtaler med flere organisasjoner (liaisonavtaler). JTC står for Joint Technical Commitee. Komiteen har som oppgave å samle internasjonale eksperter for å utvikle internasjonale IT-standarder til nytte for næringsliv, myndigheter og folk flest. Komiteen regnes i dag som drivkraften i formell standardisering på IT-området internasjonalt, og har stor påvirkning på internasjonal IT-industri. JTC 1 ledes av USA. Norge var med i etableringen av komiteen og deltar i dag i ca. 10 komiteer.

Les mer om ISO/IEC JTC1 på ISO sine nettsider

Sist oppdatert: 2016-10-10