Lærer som skriver bokser på en glasstavle
(Foto: Pixabay)

Ny Norsk Standard forbedrer læringssituasjonen i grunnskolen

Digitaliseringen har gjort sitt inntog i skolen, og gjør det mulig å tilpasse undervisningen på en helt annen måte enn tidligere. Nå kan man på enkelt vis sette sammen forskjellige læringsressurser for å gi elevene et best mulig undervisningsopplegg. En ny Norsk Standard forteller hvordan dette skal gjøres.

Læringsressurser kan være så mangt: lærebøker, fagartikler, videosnutter på YouTube, programvare for læring osv. For at de ulike ressursene skal kunne fungere best mulig sammen, må de merkes med metadata.

Standarden NS 4180, Læringsteknologi – Metadata for læringsressurser beskriver hvordan man med metadata-merking kan finne fram til det materialet som best egner seg i den enkelte læringssituasjon. Målet er å bidra til best mulig læring.

Også læreplaner, kursplaner og kompetansekrav merkes på tilsvarende måte. Andre kriterier for merking kan være elevers særlige behov og preferanser.

Hvem vil ha nytte av standarden?
Ved hjelp av NS 4180 vil leverandører av læremidler – forlag og innholdsprodusenter – kunne merke sine læringsressurser på en måte som gjør alle som tilrettelegger undervisningen – lærere og pedagoger – bedre i stand til å finne fram til de ressursene som egner seg best i den enkelte læringssituasjon.

NS 4180 bygger på internasjonale ISO-standarder og utgis av Standard Norge. En egen komité med norske eksperter fra myndighetene, lærebokforlag, andre leverandører av læremidler og leverandører av systemer og plattformer til bruk i skoleverk og utdanning har utviklet standarden. I utviklingsarbeidet er den prøvd mot norske læringsressurser til bruk i det norske skoleverket med gode resultater.

Denne første standarden har spesiell fokus på grunnskolen, men komiteen er allerede i gang med videreutvikling for å kunne ta hensyn til ønsker og behov i videregående og høyere utdanning, etterutdanning og øvrige sider av det sammensatte utdanningslandskapet.

FAKTA om standardisering innenfor læringsteknologi
Norge er langt framme på utvikling og bruk av læringsteknologi, og en rekke norske virksomheter har skaffet seg et internasjonalt marked på området. Som en følge av dette foregår det mye standardiseringsarbeid innenfor læringsteknologi her til lands. Det dreier seg ikke først og fremst om læringsressurser i seg selv, men om interoperabilitet og gjenbrukbarhet for læringsobjekter og hjelpemidler i læring. En betydelig del av aktiviteten skjer internasjonalt i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Norske eksperter deltar aktivt gjennom Standard Norge i flere komiteer, også med lederverv.

Kontaktperson i Standard Norge: Håvard Hjulstad.

Les mer om Standard Norges aktivitet knyttet til læringsteknologi

Sist oppdatert: 2017-04-06

NS 4180:2017

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Læringsteknologi — Metadata for læringsressurser

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang