Finger peker på digitale symboler

Digitalisering – vi søker din kompetanse

Det startes nå opp nytt internasjonalt arbeid med standardisering og digitalisering. Vi søker norske deltakere til arbeidet. Meld deg på sånn at ikke bare eksperter fra andre land legger premissene for framtidens digitalisering.

Internasjonale standarder innenfor Informasjons- og kommunikasjonsteknologi har i hovedsak vært utarbeidet i en standardiseringskomité som kalles JTC 1 Information Technology. Dette er en felles komité for de to standardiseringsorganisasjonene ISO og IEC. Det finnes i dag over 3000 standarder produsert av denne komiteen, og de dekker alt fra «governance» og ned til detaljerte dataprotokoller. Mye av det som kan knyttes til «digitalisering» er ofte dekket av disse IT-standardene.

Nytt arbeid startes nå

Relatert til arbeidet med standardene for «Governance of IT for the organization» (ISO/IEC 38500) og "Service management" (ISO/IEC 20000-serien) er det nå planer å starte opp et nytt standardiseringsprosjekt med arbeidstittelen «Digital Transformation and the New Digital Reality». Det er i første omgang tenkt å opprette en «ad-hoc working group» som vil vurdere behovet for oppdatering av eksisterende standarder og avdekke om det er behov for helt nye.

Styrken med de eksisterende internasjonale standardene er nettopp det at de er internasjonale. Det betyr at eksperter over hele verden kan arbeide på en felles måte og med et felles begrepsapparat. Dette er helt avgjørende for å lykkes i denne meget internasjonale "digitaliseringsindustrien".

Vi ønsker norske deltakere i arbeidet

Hvilken ønsker og behov har Norge i forhold til dette arbeidet som nå startes opp? Og hvordan skal vi sørge for at kommende internasjonale standarder tar hensyn til våre behov? Den beste måte å løse det på, er å engasjere seg i arbeidet, og nå er det mulighet for å delta fra begynnelsen. Ønsker du eller din virksomhet å bli engasjert i arbeidet med «Digital Transformation and the New Digital Reality»?

Dersom det er stor norsk interesse vil vi også vurdere å opprette en nasjonal standardiseringskomite som skal følge det internasjonale arbeidet. Det vil derfor være mulig å engasjere seg både nasjonalt og internasjonalt på dette området.

Dersom du vil delta eller har spørsmål til dette arbeidet, kan du kontakte prosjektleder Hans Christian Erstad.

Sist oppdatert: 2018-12-10