Mann i smart by

Evolve Arena: Smart samspill for smarte samfunn

5. og 6. desember kan du møte Standard Norge på Evolve Arena på Lillestrøm. Evolve har som mål å være Norges viktigste arena for urban utvikling og ny mobilitet. Vi har gått sammen med buildingSMART Norge og ITS Norge om initiativet Smart samspill for smarte samfunn.

Møt oss på vår felles paviljong der vi informerer om våre bærekraftige løsninger for smarte samfunn! 

Side-event

Torsdag 6. desember kan du gjennom innlegg og samtaler lære mer om hvorfor standarder er en grunnstein i utviklingen av framtidens smarte og bærekraftige samfunn. Standardisering og innovasjon må samspille for å skape gode samfunn og effektive næringsarenaer.

Litt om programmet vårt:

Hackaton: Broen til et smartere samfunn

I forbindelse med Evolve, vil BuildingSmart Norge være ansvarlig for et Hackaton hvor vi sammen skal lage konsepter for hva en «Digital Tvilling» skal inneholde og hvordan den brukes gjennom livsløpet. Prosjektledere fra Standard Norge vil være til stede for å gi råd om standarder og avdekke behov for ny standardisering. Case er Statens vegvesens prosjekt Bjørnafjorden - fergefritt E 39.  Les mer om Hackaton og hvordan du kan melde deg på.

Åpne standarder er løsningen

Mange sektorer og interessegrupper vil være med på det smarte skiftet, og over hele landet bygges det smarte bygg og smarte mobilitetsløsninger rulles ut.

Men hvor smart er samfunnet om de såkalte «smarte» løsningene ikke snakker sammen?

Felles standarder er det som skal til for å få teknologiene til å fungere optimalt i samspill til beste for storsamfunnet.

Byene og kommunene bør være en åpen markedsplass der alle leverandører, små og store, internasjonale og lokale, kan utvikle innovative løsninger som passer med en felles infrastruktur basert på åpne internasjonale standarder. De smarte samfunnene blir bedre å leve i når både både offentlige og private interessenter har tilgang til og kan bruke de samme standardene.

Standard Norge standardiserer informasjon i samspill med buildingSMART Norge, ITS Norge og andre viktige nasjonale og internasjonale interessenter. Dette er informasjon som kan deles i og imellom bygningsinformasjonsmodeller, transportsystemer og infrastruktur.

Nå inviterer vi kommuner, næringsliv, FoU og alle som er interesserte, til å delta på vår uavhengige innovasjons- og standardiseringsarena.  Sammen kan vi sørge for et smartere samspill for smarte samfunn.

Lyst til å delta i standardisering?

Om du er interessert i standardiseringsarbeidet vårt knyttet til smarte byer og smarte samfunn, ta kontakt med vår avdeling for markeds- og forretningsutvikling:  Oliver Husøy (samferdsel, infrastruktur og transport) eller Alexandra Klimek (bygg, anlegg og eiendom).

Vi sees på Evolve Arena, Norges Varemesse, Lillestrøm 5.-6. desember!

Informasjon om Evolve Arena

Sist oppdatert: 2018-12-06