En hånd som holder et kredittkort foran en PC

Forslag om ny ISO-komité for tryggere netthandel

Netthandel blir stadig mer utbredt og gir små og mellomstore bedrifter økte markedsandeler og nye muligheter. Samtidig dukker det også opp utfordringer for både leverandører og kunder når handelen skjer over landegrensene. Og hvordan vet vi som forbrukere at nettbutikken er en seriøs aktør? Kan vi være sikre på at vi får det vi har bestilt? At varen som annonseres, er den som faktisk kommer i postkassen?

Kina og Frankrike foreslår nå å opprette en ny, internasjonal komité som skal jobbe for tryggere netthandel. Forslaget er nå ute på avstemming blant alle medlemsland i ISO, og Standard Norge ønsker med dette å kartlegge interessen i det norske markedet for at en slik komité opprettes. 

Den foreslåtte komiteen vil få navnet "Transaction Assurance in E-Commerce", og Kina og Frankrike vil ha delt sekretariat og ledelse dersom opprettelsen godkjennes. Les hele prosjektforslaget her. Noen av målene med den foreslåtte komiteen er å

 • sikre at informasjon om identiteten til nettbutikker og leverandører i e-handel er ekte og fullstendig,
 • beskytte varemerker, og sikre at forbrukerne får fullstendige opplysninger om hva de kjøper, og hvor varene kommer fra,
 • forbedre kvalitetssikringen av produkter gjennom sporbarhet for varene som omsettes,
 • sikre harmonisering og autentisitet i transaksjonsprosessen og tilrettelegge for enklere tilgang til e-handelsplattformer og nettbutikker for kunder og innkjøpere,
 • fremme harmonisering og pålitelighet ved kontroll av varekvalitet i e-handel på tvers av landegrensene og legge grunnlaget for internasjonalt teknisk samarbeid ved kvalitetskontroll i ulike land,  
 • beskytte forbrukernes rettigheter, harmonisere prosessen for løsning av tvister på nettet, og bidra til at det blir tryggere å handle på nettet, og
 • fremme e-handel over landegrensene og stimulere til økt netthandel globalt.

Hvis interessen tilsier det, kan det bli aktuelt å opprette en nasjonal speilkomité for å følge opp det internasjonale arbeidet og ivareta norske interesser. En slik komité vil være en nøytral møteplass der aktuelle saker kan diskuteres på tvers av berørte sektorer. Det vil blant annet være denne komiteens ansvar å enes om norsk stemme i ISO-komiteens avstemminger og oppnevne eksperter og delegater som deltar internasjonalt.

Stemmefristen i ISO er 1. juni, men Standard Norge ber om tilbakemelding og anbefalinger til norsk stemme innen 14. mai.

Vi ber om tilbakemelding på følgende:

 1. Ser vi behov for en slik ISO-komité? (Hvorfor – hvorfor ikke? Her kan eventuelle kommentarer eller innvendinger til prosjektforslaget spilles inn.)
 2. Bør vi i Norge delta aktivt i dette internasjonale arbeidet?
 3. Er det ønskelig å opprette en nasjonal speilkomité for å følge opp ISO-arbeidet?
 4. Hvilke aktører kan tenke seg å delta i og eventuelt bidra til finansieringen av en slik nasjonal komité?

Tilbakemelding kan sendes til prosjektleder Kari S. Borgos i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2018-04-17