Internasjonalt møte om IT-sikkerhet

Viktige internasjonale standarder innenfor IT-sikkerhet skal utvikles når 330 eksperter fra hele verden samles på Gjøvik i begynnelsen av oktober. Ekspertene, som representerer over 50 land, er medlemmer av den internasjonale standardiseringskomiteen for IT-sikkerhet.

Internasjonale standarder er viktige verktøy for å ivareta sikkerhet og personvern i vår stadig mer digitale hverdag. Standarder bidrar også til at viktig infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner er sikre og virker som de skal. 

Standard Norge er stolte av å være vertskap for komiteen ISO/IEC SC 27 IT Security Techniques som står bak kjente standarder for IT-sikkerhet som ISO 27001 og ISO 27002. ISO 27001 er en av de mest brukte internasjonale standardene.

Mer om ISO
Mer om standarder
Mer om Standard Norge
Mer om komiteen ISO/IEC SC IT Security

Business Forum om IT- og cybersikkerhet

Møtet som foregår på Gjøvik 30. september – 4. oktober, er bare åpent for påmeldte delegater. Torsdag 4. oktober inviterer vi imidlertid alle interesserte til å delta på Norwegian Business Forum hvor sikkerhetstopper fra Telenor, Equinor og NSM er blant foredragsholderne.

Se fullt program og meld deg på Business Forum

Digitale samfunn er avhengige av standarder

En ny studie gjennomført på oppdrag fra de fem nordiske standardiseringsorganisasjonene, viser at standarder har betydelig påvirkning på veksten i nordisk økonomi både med hensyn til arbeidsproduktivitet og BNP.

1179 nordiske selskaper som har erfaring med bruk av standarder, har deltatt i studien. Seks av ti sier at standarder er et godt virkemiddel for å følge den teknologiske utviklingen.

– Det digitale samfunn er helt avhengig av at vi har felles spilleregler som grunnlag for videre vekst og utvikling. Det er for eksempel umulig å se for seg en framvekst av smarte byer hvis ikke samspillet mellom ulike teknologier fungerer. Standarder sikrer at teknologiene fungerer sammen og sørger for høy kvalitet på tjenestene, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Møtet arrangeres i samarbeid med NTNU, Microsoft, Equinor, Telenor, Oppland fylkeskommune, Huawei.

Sist oppdatert: 2018-09-07