Binærkoder over et sirkel med et hengelås i midten

IT-sikkerhet og bruk av internasjonale standarder – er det så viktig da?

Hvert nettverk er forskjellig og krever dyktige fagfolk til å skape skreddersydde sikkerhetsløsninger på alle flater og fronter som apper, databaser, nettverksenheter, sky-tjenester og IT-infrastrukturer. Det svakeste leddet i sikkerhetskjeden er ofte brukerne. Og hvor er egentlig utfordringene? Dette var tema på Standard Norges frokostmøte 5. juni. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

Informasjonssikkerhet refererer vi til hvordan vi skal beskytte våre data, enten det er fysisk eller digitalt. Dette betyr at viktige data ikke skal gå tapt eller bli stjålet i tilfelle et angrep eller en katastrofe, uavhengig av om det er lynnedslag som slår ut et servercenter eller hackere som bryter seg inn i en database.

IT-sikkerhet dekker stort sett alle typer «teknisk» og «teknologisk» sikkerhet i et nettverk, fra komponenter som databaser og sky-servere til applikasjoner og brukerkontroll med hvem som har (ekstern) tilgang til nettverket. Effektiv IT-sikkerhet fordrer en god sikkerhetsplan som må oppdateres og oppgraderes med jevne mellomrom.

Undersøkelser viser at vi har store nasjonale utfordringer med tanke på å utdanne og rekruttere tilstrekkelig antall eksperter på IT-sikkerhet. Det er stor underdekning og dette er en stor utfordring på kort sikt. Det kan derimot gjøres tiltak på kort sikt som innebærer videreutdanning av ulike fagpersoner som kan tette noe av gapet. Det haster med andre ord å tilrettelegge for videreutdanning av ressurspersoner med realkompetanse.

IT-sikkerhet er et nasjonalt ansvar, der privat og offentlig sektor bør samarbeide for å forebygge uønskede hendelser. Store verdier og leveranser er helt avhengig av sikre IKT-systemer. Alle virksomheter må starte i riktig ende og med de mest grunnleggende stegene, og sørge for at vi får på plass fundamentale prinsipper for sikring, måling og forbedring.

Et trygt digitalt samfunn innebærer at vi må drive forebyggende arbeid mot digitale hendelser som truer sentrale samfunnsfunksjoner. Et lite land som Norge har ikke mulighet til å løse alle disse utfordringene alene. IT-sikkerhet i praksis vil innebære et tversektorielt samarbeid, også over landegrensene. Internasjonalt samarbeid vil bidra til deling av kunnskap som vil bidra til et sikrere og mer robust digitalt samfunn. Standardiseringen er en arena for å få til slikt samarbeid.

Når det blir utarbeidet standarder vil kravene, som bygger på beste praksis bli samlet, nedfelt og, og gjort tilgjengelig for alle. Dette igjen vil gi økt pålitelighet, forutsigbarhet og redusert risiko.

Presentasjoner som ble holdt på frokostmøtet

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Lars Erik Jensen

Sist oppdatert: 2018-06-06