Kalkulator, datamasking og annet utstyr relatert til regnskap
(Foto: Unsplash)

Ny internasjonal standard for overføring av data knyttet til revisjon er under arbeid – og du kan delta

For et par år siden ble det på initiativ fra kinesisk standardisering startet opp et arbeid med å klargjøre hvordan en kunne utveksle data (digitalisert) for revisjons- og regnskapsbruk. Det er ikke gitt at økonomisk oppfølging på ulike nivåer alltid er en aktivitet i eget firma, og heller ikke at oppgavene utføres i eget land eller språkområde. Dette er grunnlaget for at det ble startet et arbeid med å utvikle en standard, ISO 21378.

Arbeidet foregår i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, hvor Standard Norge er den norske medlemsorganisasjonen. Målet med standarden er å avdekke hvilke krav som bør settes til dokumentasjon, hvor de ulike dataene skal inn i de ulike programmene som benyttes, hvordan en sikrer innsyn i prosessene og at ingen kan svekke sikkerheten ved uautorisert tilgang.

Se mer informasjon på engelsk nederst i denne teksten om hva standardiseringskomiteen selv har uttalt om arbeidet så langt.

Ingen norsk deltakelse – så lagt

Da vi undersøkte interessen i det norske fagmiljøet for å delta i arbeidet, mente flere at dette var viktig, men at det var vanskelig å investere i deltakelse før retningen på arbeidet ble mer klarlagt. Av den grunn har det ikke vært norsk deltakelse i arbeidet med standarden så langt.

Nå begynner vi å se hvordan oppgaven løses. Arbeidet krever innsikt i regnskapsføring og revisjon, men også kompetansen på informasjonsteknologi. Av dokumentene som er sendt ut i komiteen, ISO/PC 295, ser vi at det legges mye vekt på å orientere deltakerne om hva innholdet i standarden det arbeides med, er. Det er utarbeidet såkalt veikart for arbeidet, og det er gitt ulike presentasjoner om situasjonen i forskjellige land. Blant annet viser en presentasjon fra ORACLE at det arbeides med regler for Norge.

Arbeidet har nå kommet så langt at det foreligger utkast til standard (committee draft), og deltakere i standardiseringskomiteen er invitert til å gi sine kommentarer. Målet er å få en ferdig standard i 2019.

Bør eller vil du delta?

Nå mener vi det er en god anledning til å følge med på et område og få de beste innspill på hva vi bør kunne forvente oss av utfordringer og løsninger. Vi inviterer derfor på nytt norske interessenter til å engasjere seg i arbeidet.

Vi har det aller meste av dokumenter fra komiteen og kan oppnevne eksperter for å delta i det internasjonale arbeidet. Det neste møtet i den internasjonale komiteen holdes i Kina fra 25. til og med den 27. oktober i år. Ta kontakt med Standard Norge og prosjektleder Knut Lindelien for mer informasjon.

 

Fakta (info fra standardiseringskomiteen)

Accounting and Enterprise Resource Planning (ERP) software packages are widely used by various government organizations and business enterprises and external and internal auditors. However, due to the inconsistencies in designs, interfaces and data contents as well as format, financial, operational and management data cannot be swiftly and comprehensively collected by users, such as government supervision departments, external and internal auditors.

This International standard, ISO 21378, aims to resolve the common problems that auditors face when requesting data to perform their audit procedures. This standard will help to improve the accessibility and transparency of audit data, standardize the process of collecting audit data, avoid duplicated efforts and effectively save resources. The standardization of audit data contents and format at world-wide level will enhance the effectiveness and efficiency of government, internal and external audits, and provide benefits to related stakeholders.

ISO 21378 focuses on major business modules of typical accounting and ERP systems in various organizations. It takes into consideration major business processes related to the supply chain, aiming at regulating general data elements and output file formats of accounting and ERP software.

ISO 21378 facilitates the use of analytics and enables regulatory bodies to better fulfil their responsibilities of supervision, external auditors to better perform their tasks of assurance, and internal auditors to assist

  • management in making more informed decisions
  • ISO 21378
  • provides guidelines and specifications for obtaining accounting data
  • defines the content requirements of accounting data elements (e.g. fields and tables grouped into modules)
  • defines the format requirements of accounting data elements
  • specifies data interface output files
  • covers eight modules, including: Base, General Ledger (GL), Sales, Accounts Receivable (AR), Purchase, Accounts Payable (AP), Inventory, Property Plant and Equipment (PPE)
  • can serves as a foundation for local implementation, but will require customization for local regimes.

Sist oppdatert: 2018-08-21