Forskjellig elekstronisk utstyr og datamaskiner

Tilgjengelighet ved offentlige anskaffelser – standard omfatter snart også mobilapper

EUs direktiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner, understreker at tilgjengelige løsninger er sentralt for å gi alle brukere mulighet til å samhandle på internett. Direktivet er fulgt opp av standardiseringsorganisasjonene i Europa og arbeidet har resultert i den europeiske standarden NS-EN 301549:2015. Standarden er utviklet for å harmonisere krav til tilgjengelighet i forbindelse med offentlige anskaffelser. Den er nå er under revisjon for også å inkludere tilleggskrav til tilgjengelighet for mobilapper.

Med nye anskaffelsesregler fra 1. januar 2017 ble kravet om tilgjengelighet ytterligere skjerpet, og NS-EN 301549:2015 Tilgjengelighetskrav som er relevante for offentlig anskaffelse av IKT-produkter og -tjenester i Europa, kan nå brukes som en minimumsstandard for innkjøp.

Funka, et konsulentforetak med universell utforming som spesialfelt, har nettopp gjennomført en omfattende undersøkelse i Sverige for å kartlegge bruken av denne standarden ved offentlige anskaffelser. Hvordan og i hvilket omfang begynner kravene eventuelt å slå igjennom, og hvordan påvirkes innkjøp og arbeid med tilgjengelighet generelt i Europa? Dette er spørsmål det er viktig å få svar på.

Bare 12 % bruker standard med minimumskrav
Resultatet er nedslående. Bare 12 % svarte at de kjenner til denne standarden. Undersøkelsen er ikke gjennomført i Norge, men salgstallene hos oss tyder på at tilstanden her på berget ikke er særlig bedre.

Vil noen bli ekskludert?
Dette er alarmerende siden tilgjengelighet er viktigere enn noensinne, på grunn av de mange felles løsningene som er nett- og mobilbaserte. Det kan være banktjenester, handel, offentlige tjenester og sosial kommunikasjon. Faren for samfunnsmessig eksklusjon er overhengende dersom de tekniske løsningene ikke er universelt utformet.

Tilgjengelig for alle
Universell utforming er avgjørende for alle, ikke bare personer med nedsatt funksjonsevne, og det gir gevinst til næringer som gjennom tilgjengelige nettløsninger når bredere brukergrupper og får et større nedslagsfelt. Dette handler ikke bare om tekniske standarder, nettarkitektur og utforming, men også om politisk vilje og moralske forpliktelser, uttaler Europakommisjonen.

Den nye versjonen av standarden som også vil omfatte mobilapper, er forventet å bli ferdig i 2019. Gjeldende versjon av standarden finner du informajson om nedenfor. 

Sist oppdatert: 2018-06-25

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Tilgjengelighetskrav som er relevante for offentlig anskaffelse av IKT-produkter og -tjenester i Europa

SpråkEngelskUtgave: 2015-04 (2015-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden