Tingenes Internett - nye sikkerhetsutfordringer

– Det finnes to typer bedrifter: De som har blitt rammet av dataangrep og de som kommer til å bli rammet, sa professor Josef Noll fra UiO på Standard Morgen om Internett of Things. Se video fra frokostmøtet!

Stadig flere av gjenstandene vi omgir oss med, er koblet til Internett. Også kritisk infrastruktur som påvirker alle deler av samfunnet, er på nett. Det gir oss nye sikkerhetsutfordringer.  Tingenes internett var tema på Standard Morgen 1. februar.

Industrial Internet of Things (IIoT) omtales av mange som den fjerde industrielle revolusjon og gir enorme muligheter for økt produktivitet, økt effektivisering, mer innovasjon og reduserte kostnader.

Internet of Things er et nettverk av identifiserbare gjenstander som er utstyrt slik at de kan koble seg til hverandre og utveksle data over nettet. Enheter sammenkobles over nett og gjennom sensorer, kameraer og kontrollenheter kan prosesser styres og optimaliseres i alt fra kraftproduksjon og offshore til fiskeoppdrett og landbruk.

Stein Klevan fra NEK ga en innledning om Tingenes Internett.

SE VIDEO:

PDF av Klevans presentasjon: Tingenes internett - En liten innledning

Sårbarhet

Med digitalisering, store datamengder og interaksjon mellom mange enheter blir behovet for å tenke sikkerhet endret. Sårbarhet og konsekvenser ved sikkerhetsbrudd vil øke markant og det er et behov for innovative løsninger rundt sikkerhet.

– Det finnes to typer bedrifter: De som har blitt rammet av dataangrep og de som kommer til å bli rammet, sa professor Josef Noll ved Universitetet i Oslo.

SE VIDEO:

PDF av Nolls presentasjon: Hvilke muligheter kan skapes i norsk og global sammenheng med basis i IOT?

Nye sikkerhetsutfordringer

Norge er ett av verdens mest digitaliserte land.

– Økt digitalisering fører til økt kompleksitet og lengre verdikjeder. Det gir nye sikkerhetsutfordringer, sa Are Søndenaa fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

SE VIDEO:

PDF av Søndenaas presentasjon: Hvilke sikkerhetsutfordringer står vi ovenfor med alle dingsene som skal på nett

Personvern

I mai 208 trer nye personvernregler i kraft. Atle Årnes fra Datatilsynet peker på hva The General Data Protection Regulation (GDPR) sier om personvern knyttet til Tingenes Internett.

SE VIDEO:

PDF av Årnes' presentasjon: Hvilke utfordringer vil Tingenes internett stille til personvern og sikkerhet? 

Alarmbransjen

Geir Birkheim fra Safe4 fortalte om utfordringer knyttet til Tingenes Internett i alarmbransjen.

SE VIDEO:

PDF av Birkheims presentasjon:  IoT i alarmbransjen Utfordringer, hacking, sikkerhet og protokoller.

Standardisering

Lars Erik Jensen fra Standard Norge orienterte om hvordan de internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO og IEC jobber med Tingenes Internett.

SE VIDEO:

PDF av Jensens presentasjon: Internet of things i ISO/IEC - Hvordan påvirke standardisering, samarbeid i Norden

Kunne du tenke deg å bidra i standardiseringsarbeid knyttet til Tingenes Internett? Kontakt Standard Norges prosjektleder Lars Erik Jensen!

Sist oppdatert: 2018-02-13