2020 Nyheter

 

Kunstig intelligens (KI) kan løse store globale utfordringer, men teknologien gir oss også betydelige utfordringer, ikke minst etiske. Teknologien endres så raskt at regelverket har problemer med å følge med. Kan internasjonale avtaler og standarder bidra til at vi styrer utviklingen i ønsket retning? På et frokostmøte 5. februar møttes blant annet representanter for regjeringen, næringsliv, forskning og produsenten bak dokumentarfilmen iHuman for å diskutere nettopp dette.

2020-02-06

Mer om Kan internasjonale standarder styre kunstig intelligens i ønsket retning?
 

To reviderte standarder og en ny teknisk rapport i ISO/IEC 20000-serien er nå tilgjengelig. De omhandler veiledning i bruk av ledelsessystemer for tjenester, anvendeligheten av ISO/IEC 20000-1 og hvordan standarden integreres med andre ledelsessystemer.

2020-01-30

Mer om Nye standarder for ledelsessystemer for tjenester i ISO/IEC 20000-serien
 

ISO har laget en håndbok for hvordan du administrerer IT-tjenester i dagens dynamiske servicemiljø ved å bruke ISO/IEC 20000-1:2018. I tillegg beskriver den også hvordan man innlemmer populære ledelsessystemer, metoder for serviceledelse og ytterligere standarder som ISO 9001, ISO/IEC 27001 og ISO 31000.

2020-01-30

Mer om Praktisk veiledning for implementering av ledelsessystemer for IT-tjenester
 

Den nasjonale strategien for kunstig intelligens peker på behovet for større påvirkning av internasjonale standarder for KI, og behovet for å sikre at KI utvikler seg i ønsket retning. Standard Norge ser frem til å spille en nøkkelrolle i dette arbeidet.

2020-01-15

Mer om Positivt at regjeringen vil bidra til å fremme arbeidet med internasjonale standarder for kunstig intelligens