Kontrakter og blanketter

 

Har du ideer til nye regnskapsstandarder som bør utvikles, eller kjenner du noen som er gode på regnskap? Standard Norge oppretter nå en ny regnskapskomité.

2020-01-31

Mer om Vil du være med å revidere kontoplanen for regnskap?
 

Standard Norge har en revidert versjon av Byggblankett 3428 Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført, på høring fram til 19. januar 2020.

2019-11-21

Mer om Revidert forbrukerblankett på høring
 

Godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen er målet for standarden som nå er lagt ut på høring. Fristen for å kommentere forslaget er 5. august 2019.

2019-06-26

Mer om På høring: Norsk Standard for konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag
 

Byggeindustrien melder at Statens vegvesen skal utarbeide en ny kontraktsmal for store totalentrepriser. Samtidig har BANE NOR begynt å ta i bruk Norsk Totalkontrakt (NTK) ved store totalprosjekter. Standard Norge inviterer nå de store byggherrene med all sin erfaring og kompetanse til å bidra i arbeidet med å utvikle ny Norsk Standard for store kontrakter dersom det blir besluttet at vi skal starte prosjektet.

2019-06-18

Mer om Trenger vi en ny Norsk Standard for store kontrakter innenfor bygg og anlegg?
 

Benytter du standardkontrakter i ditt arbeid innenfor bygg, anlegg og eiendom? Vi ønsker dine synspunkter om standardene slik at de kan bli enda bedre.

2019-02-21

Mer om Skal vi revidere standardkontraktene?
 

Endring i bustadoppføringslova fra 1. januar har medført at alle forbrukerblankettene er gitt ut i nye og oppdaterte versjoner.

2019-01-18

Mer om Nye utgaver av forbrukerblankettene
 

Lovendringer gjør det nødvendig å endre enkelte byggblanketter. De er nå lagt ut på høring.

2018-05-18

Mer om Nye versjoner av byggblanketter for forbrukere på høring
 

Standard Norge opprettet nylig en standardiseringskomité som skal se på behovet for standardiserte utbyggingsavtaler. I tillegg skal komiteen eventuelt også utarbeide en eller flere standarder for utbyggingsavtaler.

2017-05-10

Mer om Ny standardiseringskomité for utbyggingsavtaler
 

Standard Norge gjenopptar arbeidet med revisjon av forbrukerkontraktene til bustadoppføringslova. Målet er å vurdere hvilke endringer som er nødvendige i Byggblankettene 3425 til 3429 B på bakgrunn av retningslinjer og uttalelser fra Finanstilsynet og Justisdepartementets lovavdeling. Vi må også se på behovet for revisjon som følge av endringer i regelverket.

2017-01-17

Mer om Forbrukerkontraktene til bustadoppføringslova revideres
 

I dag opereres det med ulike IKT-standarder. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har sine standarder, mens det på privat side er utarbeidet standarder av IKT Norge, Dataforeningen og av flere store private kjøpere med egne firmadokumenter. Det er ulike meninger om hvorvidt det er et behov for norske standarder på dette området, eller om de eksisterende standardene og prosedyrene er gode nok. Standard Norge arrangerte et frokostmøte 1. desember hvor behovet for norske standarder for IKT-anskaffelser var tema.

2016-12-02

Mer om IKT-anskaffelser – er det behov for felles standarder?
1 2 3 > »