2013

 

Standard Norge har etter ønske fra byggebransjen gjennomført en totalrevisjon av standardkontraktene til håndverkertjenesteloven for første gang siden de ble fastsatt i 2001. Nye Byggblankett 3501 og 3502 er tilgjengelig for bruk nå.

2013-11-19

Mer om Reviderte håndverkerkontrakter
 

NS 8404 skal bidra til å skape ryddige kontraktsvilkår for oppdrag om uavhengig kontroll etter reglene i plan- og bygningsloven.

2013-09-24

Mer om NS 8404 - Standardkontrakt for uavhengig kontroll
 

Standard Norge arbeider med en ny standardkontrakt for uavhengig kontroll etter reglene i plan- og bygningsloven.

2013-08-13

Mer om Standardkontrakt for uavhengig kontroll
 

Nå lanseres en ny Norsk Standard, NS 3600, som angir krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte.

2013-05-02

Mer om Lansering 15. mai: Større trygghet ved boligkjøp
 

Standard Norge har sendt på høring en utredningsrapport om de juridiske konsekvensene av BIM, Offentlig-privat samarbeid (OPS) og ulike samspillmodeller.

2013-04-17

Mer om Rapport om BIM, OPS og samspill
 

Vi tilbyr et stort utvalg av byggblanketter etter Norsk Standard. Byggblankettene brukes i kontraktsforhold i byggeprosjekter.

2012-11-15

Mer om Byggblanketter etter Norsk Standard
 

NS 8405 og NS 8406 er to av de mest sentrale kontraktsstandardene for byggeprosjekter i Norge.

2012-10-29

Mer om Standardkontrakter NS 8405 og NS 8406
 

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid er to av de mest sentrale standardkontraktene innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge.

2011-07-13

Mer om Kommentarer til NS 8401 og NS 8402
 

NS 8401 og NS 8402 er to av de mest sentrale standardkontraktene innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge.

2010-11-09

Mer om Rådgiverkontraktene NS 8401 og NS 8402