Fasade til bygg

NS 8404 - Ny standardkontrakt for uavhengig kontroll

NS 8404 skal bidra til å skape ryddige kontraktsvilkår for oppdrag om uavhengig kontroll etter reglene i plan- og bygningsloven.

NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag skal brukes i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om uavhengige kontrolloppdrag innenfor bygg og anlegg.

I standarden er det lagt opp til at den skal kunne brukes både for honorar etter medgått tid, fast pris, eller en kombinasjon av disse vederlagsformatene.

Byggblankett 8404
Sammen med NS 8404 er det også laget et eget utfyllingsdokument, Byggblankett 8404, som kan brukes ved inngåelsen av kontrakter etter NS 8404. Blanketten blir tilgjengelig for kjøp senere denne høsten.

NS 8404 er utarbeidet av en komite som har bestått av medlemmer fra blant annet byggherrene, entreprenørene, rådgiverne, arkitektene og myndighetene, og ble fastsatt 1. september 2013.

Aktuell standardsamling
Juridiske standarder for bygg og anlegg er en praktisk standardsamling som er et av våre mest populære produkter. Samlingen inneholder et utvalg nyttige standarder og byggblanketter (trykket utgave) for bygg og anlegg.

Kontakt oss i dag

E-post: salg@standard.no
Telefon: 67 83 87 00

Sist oppdatert: 2013-10-28

NS 8404:2013

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 247,00 (eks. mva)

Standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8403.P570, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430 samt 29 tilhørende blanketter. Standardsamling - P700.

SpråkNorskUtgave: 8 (2011-09-13) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

Juridiske standarder for bygg og anlegg

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 000,00 (eks. mva)

Elektronisk standardsamling inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8403.P570, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430.

SpråkNorsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Vis abonnementsmuligheter