Foto: iStockPhoto

Reviderte håndverkerkontrakter

Standard Norge har etter ønske fra byggebransjen gjennomført en totalrevisjon av standardkontraktene til håndverkertjenesteloven for første gang siden de ble fastsatt i 2001. Nye Byggblankett 3501 og 3502 er tilgjengelig for bruk nå.

Byggblankett 3501

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Denne byggblanketten regulerer alle de sentrale forholdene som partene bør avtale i en kontrakt som har et vederlag over 2 G. Det er gjort betydelige endringer i den nye utgaven av Byggblankett 3501. For at kontrakten skal være bedre tilpasset til større oppussingsarbeider er det blant annet tatt nye eller endrede bestemmelser om forbehold, vederlag, indeksregulering, tidsfrister, forsinkelse og overtakelsesforretning.


Byggblankett 3502

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag mindre enn 2 G

Denne byggblanketten er ment for arbeider hvor vederlaget er mindre enn 2 G. Denne grensen er kun veiledende, og partene må selv velge hvilken kontrakt de vil bruke i det enkelte tilfellet. Ved mindre arbeider er behovet for omfattende og detaljerte kontrakter ikke like stort. Denne forenklete kontakten er utarbeidet til dette bruket.

Til både Byggblankett 3501 og 3502 er det utabeidet en kort veiledningstekst til hjelp for bruker. Denne veiledningen skal følge med når man tar en utskrift av en av blankettene.

(Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør fra 1. mai 2013 et beløp på 85 245 kr, og 2 G utgjør dermed 170 490 kr.)

Tilgang gjennom eBlanketter

Ønsker din bedrift en samlet tilgang til blanketter for sine ansatte, anbefaler vi et abonnement på eBlanketter. Har du abonnement kan du alltid være trygg på at du har siste, gyldige versjon av Byggblankett 3501 og 3502, samt andre viktige blanketter.

Forbrukerkunder

For forbrukere er håndverkerkontraktene tilgjengelige gratis på bakgrunn av en frikjøpsavtale.

Sist oppdatert: 2013-12-10

NOK 99,00 (eks. mva)

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 99,00 (eks. mva)

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag mindre enn 2 G

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter