2014

 

Vi kan nå tilby et helt nytt kurs med spesielt fokus på bestemmelsene om endringer og byggherresvikt i NS 8405 og NS 8407, et av de mest sentrale temaene i entreprisekontrakter.

2014-10-31

Mer om Nyhet: Halvdagskurs om systemet for varsling i NS 8405 og NS 8407
 

Etter ønske fra sentrale aktører om å få standardiserte løsninger på tjenestene til et kundesenter har vi utarbeidet en ny standard for callsentertjenester (kontaktsentertjenester). Fordelen med å bruke standarden er at man får regulert alle forhold som ligger til grunn for samarbeidet mellom leverandør og oppdragsgiver.

2014-04-29

Mer om Ny Norsk Standard for callsenter
 

Denne praktiske standardsamlingen er et av våre mest populære produkter og inneholder et utvalg nyttige standarder og byggblanketter (i trykket utgave) for bygg- og anleggsbransjen.

2014-03-19

Mer om Juridiske standarder for bygg og anlegg - Standardsamling
 

Standard Norges sektorstyre for bygg, anlegg og eiendom har fastsatt en egen oppmannsliste til de to kontraktstandardene NS 8405 og NS 8407.

2014-02-18

Mer om Oppmannsliste til NS 8405 og NS 8407
 

Norske bedrifter og organisasjoner handler i økende grad med utenlandske entreprenører og leverandører. Vi tilbyr nå en standardsamling på web med de juridiske standardene som er oversatt til engelsk.

2014-02-18

Mer om Standardsamling med engelske oversettelser