2015

 

Standard Norge har produsert en ny rapport som tar opp standarder som kravspesifikasjoner for universell utforming i offentlige anskaffelser. Rapporten er finansiert med tilskudd fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

2015-08-05

Mer om Rapport om universell utforming og offentlige anskaffelser
 

Standard Norge har opprettet en ny standardiseringskomité, SN/K 362, for utarbeidelse av en Norsk Standard for ytelsesbeskrivelser.

2015-05-08

Mer om Ytelsesbeskrivelser for tjenester levert av rådgivere, arkitekter og totalentreprenører