2016

 

I dag opereres det med ulike IKT-standarder. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har sine standarder, mens det på privat side er utarbeidet standarder av IKT Norge, Dataforeningen og av flere store private kjøpere med egne firmadokumenter. Det er ulike meninger om hvorvidt det er et behov for norske standarder på dette området, eller om de eksisterende standardene og prosedyrene er gode nok. Standard Norge arrangerte et frokostmøte 1. desember hvor behovet for norske standarder for IKT-anskaffelser var tema.

2016-12-02

Mer om IKT-anskaffelser – er det behov for felles standarder?
 

Standard Norge opprettet i 2014 en standardiseringskomité, SN/K 362, for utarbeidelse av en norsk standard for ytelsesbeskrivelser. Av opprinnelig mandat fremgikk det at komiteen skulle utarbeide en standard med overordnet struktur for ytelsesbeskrivelser, og komiteen skulle legge fram grunnleggende problemstillinger og utfordringer for sektorstyre BAE så snart disse ble kartlagt.

2016-03-14

Mer om Ytelsesbeskrivelser for tjenester levert av rådgivere og arkitekter – revidert mandat