To personer som er i ferd med å håndhilse

IKT-anskaffelser – er det behov for felles standarder?

I dag opereres det med ulike IKT-standarder. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har sine standarder, mens det på privat side er utarbeidet standarder av IKT Norge, Dataforeningen og av flere store private kjøpere med egne firmadokumenter. Det er ulike meninger om hvorvidt det er et behov for norske standarder på dette området, eller om de eksisterende standardene og prosedyrene er gode nok. Standard Norge arrangerte et frokostmøte 1. desember hvor behovet for norske standarder for IKT-anskaffelser var tema.

Et stort flertall av medlemmene i Standard Norges sektorstyret for IKT, som representerer bredden i norsk IT-næring, har lenge pekt på behovet for en nøytral arena for utvikling av balanserte kontrakter og anskaffelsesprosedyrer. Standard Norge har på bakgrunn av dette opprettet standardiseringskomiteen SN/K 563, som skal gi en helhetlig vurdering av behov for utvikling av norske standarder for IKT-anskaffelser. Dette vil omfatte:

  • Innkjøpsprosedyrer
  • Standardkontrakter
  • Ytelses-/funksjonsbeskrivelser
  • Andre områder relevant for IKT-anskaffelser

Komiteen skal beskrive en helhetlig modell for norske standarder som understøtter IKT anskaffelsesprosessen både for private og offentlige aktører. Standard Norges modell for anskaffelser i eksisterende standarder innenfor bygg, anlegg og eiendom, skal legges til grunn så langt som mulig. Komiteen er bredt sammensatt og ledes av Arne Engesæth, advokat og partner i DLA Piper Norway AS.

Ønsker flere deltakere
Selv om komiteen er i gang med arbeidet etterlyste Engesæth flere interessenter, og sa at det fortsatt var plass til flere komitédeltakere. Han utfordret spesielt Difi og norske kommuner til å engasjere seg i arbeidet.

Presentasjoner på møtet

Kontaktinformasjon
Ønsker du å vite mer om dette arbeidet eller er interessert i å engasjere deg i komiteen, kan du kontakte prosjektleder Hilde Larmerud.

Sist oppdatert: 2016-12-02