Ytelsesbeskrivelser for tjenester levert av rådgivere og arkitekter – revidert mandat

Standard Norge opprettet i 2014 en standardiseringskomité, SN/K 362, for utarbeidelse av en norsk standard for ytelsesbeskrivelser. Av opprinnelig mandat fremgikk det at komiteen skulle utarbeide en standard med overordnet struktur for ytelsesbeskrivelser, og komiteen skulle legge fram grunnleggende problemstillinger og utfordringer for sektorstyre BAE så snart disse ble kartlagt.

Dette er nå gjort og sektorstyre BAE behandlet komiteens redegjørelse den 2. februar 2016. I tråd med komiteens anbefalinger ble mandatet begrenset til å omfatte ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag. Samtidig ble det etter komiteens anbefaling åpnet for muligheten for å utarbeide et konkurransegrunnlag for prosjekterings- og rådgivningstjenester, på linje med NS 3450.

Komiteen er supplert siden oppstarten, og består nå av følgende medlemmer:

 • Entreprenøreforeningen - Bygg og Anlegg, Jan Olaf Dukan
 • buildingSmart Norge, Anstein Skinnarland
 • Rådgivende Ingeniørers Forening, Ari Soilammi og Morten Gran
 • Arkitektbedriftene i Norge, Geir Egil Paulsen og Anette Bakker
 • Direktoratet for forvaltning og IKT, Viel Sørensen
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening, Eystein C. Husebye
 • Maskinentreprenørenes Forbund, Erling M. Erstad
 • Norsk Kommunalteknisk Forening, Ingvild Garberg
 • Statsbygg, Bjørn Kuvås og Sigmund Sørhus
 • Statens Vegvesen, Rolf Johansen
 • Multiconsult, Geir Juterud
 • NTNU, Ole Jonny Klakegg
 • Universitetet i Oslo, Herman Bruserud, komitéleder

Prosjektleder hos Standard Norge er Hilde Larmerud.

Les mer om mandatet til SN/K 362 ytelsesbeskrivelser.

Sist oppdatert: 2016-03-14