2017 Nyheter

 

Standard Norge opprettet nylig en standardiseringskomité som skal se på behovet for standardiserte utbyggingsavtaler. I tillegg skal komiteen eventuelt også utarbeide en eller flere standarder for utbyggingsavtaler.

2017-05-10

Mer om Ny standardiseringskomité for utbyggingsavtaler
 

Standard Norge gjenopptar arbeidet med revisjon av forbrukerkontraktene til bustadoppføringslova. Målet er å vurdere hvilke endringer som er nødvendige i Byggblankettene 3425 til 3429 B på bakgrunn av retningslinjer og uttalelser fra Finanstilsynet og Justisdepartementets lovavdeling. Vi må også se på behovet for revisjon som følge av endringer i regelverket.

2017-01-17

Mer om Forbrukerkontraktene til bustadoppføringslova revideres