Rekkehus
(Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Forbrukerkontraktene til bustadoppføringslova revideres

Standard Norge gjenopptar arbeidet med revisjon av forbrukerkontraktene til bustadoppføringslova. Målet er å vurdere hvilke endringer som er nødvendige i Byggblankettene 3425 til 3429 B på bakgrunn av retningslinjer og uttalelser fra Finanstilsynet og Justisdepartementets lovavdeling. Vi må også se på behovet for revisjon som følge av endringer i regelverket.

Forbrukerkontraktenes betydning
Standard Norges kontrakter i forbrukerforhold er fremforhandlet av representanter for alle berørte parter. Resultatet er:

 • balanserte og gode kontrakter
 • trygghet for at minstevernet i forbrukervernlovgivningen er oppfylt
 • en fullstendig regulering av kontraktsforhold
 • forutberegnelighet for partene
 • reduserte transaksjonskostnader

Standardiseringskomiteen
Arbeidet skal utføres av standardiseringskomiteen SN/K 263. Det har vært et langvarig forhandlingsbrudd i komiteen, hvor stridens kjerne har vært hvem som skal forsikre sideentreprenørens arbeider. Det er svært positivt at Byggmesterforbundet og Boligprodusentene har blitt enige om et løsningsforslag, som nå skal behandles av komiteen.

Komiteen består av følgende medlemmer/deltakere:

 • Finans Norge, Mia Ebeltoft
 • Boligprodusentenes Forening, Per Jæger
 • Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger
 • Arkitektbedriftene i Norge, Petter Kongsli
 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Siw Linderud
 • Maskinentreprenørenes Forbund, Silje Lindvig
 • Norges Byggmesterforbund, Bente W. Løveid
 • Forbrukerombudet, Nina Elise Dietzel
 • Forbrukerrådet, Cecilie Asak Oftedahl
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund SA, Henning Lauritsen
 • Husbanken, Kjersti Ulfwi

Som komitéleder er valgt advokat Siw Linderud fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg.

Prosjektleder hos Standard Norge er Hilde Larmerud, som kan kontaktes dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Sist oppdatert: 2017-01-17