2019 Nyheter

 

Standard Norge har en revidert versjon av Byggblankett 3428 Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført, på høring fram til 19. januar 2020.

2019-11-21

Mer om Revidert forbrukerblankett på høring
 

Godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen er målet for standarden som nå er lagt ut på høring. Fristen for å kommentere forslaget er 5. august 2019.

2019-06-26

Mer om På høring: Norsk Standard for konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag
 

Byggeindustrien melder at Statens vegvesen skal utarbeide en ny kontraktsmal for store totalentrepriser. Samtidig har BANE NOR begynt å ta i bruk Norsk Totalkontrakt (NTK) ved store totalprosjekter. Standard Norge inviterer nå de store byggherrene med all sin erfaring og kompetanse til å bidra i arbeidet med å utvikle ny Norsk Standard for store kontrakter dersom det blir besluttet at vi skal starte prosjektet.

2019-06-18

Mer om Trenger vi en ny Norsk Standard for store kontrakter innenfor bygg og anlegg?
 

Benytter du standardkontrakter i ditt arbeid innenfor bygg, anlegg og eiendom? Vi ønsker dine synspunkter om standardene slik at de kan bli enda bedre.

2019-02-21

Mer om Skal vi revidere standardkontraktene?
 

Endring i bustadoppføringslova fra 1. januar har medført at alle forbrukerblankettene er gitt ut i nye og oppdaterte versjoner.

2019-01-18

Mer om Nye utgaver av forbrukerblankettene