Håndverker på balkong

Nye utgaver av forbrukerblankettene

Endring i bustadoppføringslova fra 1. januar har medført at alle forbrukerblankettene er gitt ut i nye og oppdaterte versjoner.

1. januar i år trådte lov 15. mai 2018 nr. 18 om endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene) - § 12 bustadoppføringslova og § 2-11 i avhendingslova i kraft. Endringene gjelder lovens garantiregler. For å tilpasse forbrukerblankettene til lovendringen, har vi gjort endringer i byggblankett 3425, 3426 B, 3427, 3428 og 3429 B.

Revidert utgave av Byggblankett 3427 på høring

På bakgrunn av flere henvendelser fra bransjen har Standard Norge tatt initiativ til ytterligere revisjon og modernisering av standardkontraktene til bustadoppføringslova. Målet er å revidere alle blankettene, men har i første omgang revidert Byggblankett 3427.

Byggblankett 3427 som gjelder kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført, er sendt på høring med høringsfrist 14. februar. Høringsbrev og forslag til ny blankett er tilgjengelig under ”standarder på høring”. Alle høringer i Standard Norge er åpne for enhver som ønsker å komme med innspill.

Et viktig mål med revisjonen av denne blanketten er å øke bruken av den ved salg av boliger under oppføring som skjer gjennom eiendomsmeglere.

Sist oppdatert: 2019-01-21

NOK 345,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova – Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang