Revidert forbrukerblankett på høring

Standard Norge har en revidert versjon av Byggblankett 3428 Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført, på høring fram til 19. januar 2020.

Vi er i gang med en større revisjon av alle byggblankettene knyttet til bustadoppføringslova, i tillegg til Byggblankett 3428 som er knyttet til avhendingslova. Forslaget bygger på nåværende blankett, men vil modernisere og oppdatere blanketten. På lik linje med Byggblankett 3427, som allerede er revidert, er det et mål med den nye versjonen av Byggblankett 3428 å gjøre tilpasninger for å øke bruken av blanketten blant eiendomsmeglere som formidler salg av nyoppførte boliger.

Forslaget til blankett er på åpen høring fram til 19. januar 2020. Du kan laste ned høringsforslaget gratis via vår gratis tjeneste "Standarder på høring" (se prByggblankett 3428 i tabellen). For å få tilgang til høringsdokumentet kreves det kun at du er registrert som bruker.

Etter at høringen er over, vil det bli utarbeidet en elektronisk blankett med interaktive funksjoner.

Byggblanketten er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadoppføringlova.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Marthe Hagberg.

Sist oppdatert: 2019-11-21