Utsnitt fra en byggblankett

Skal vi revidere standardkontraktene?

Benytter du standardkontrakter i ditt arbeid innenfor bygg, anlegg og eiendom? Vi ønsker dine synspunkter om standardene slik at de kan bli enda bedre.

Standard Norge utvikler og har enerett på å utgi Norsk Standard. Dette innebærer blant annet at vi må vurdere behov for endringer i takt med utviklingen på det området standardene dekker. Endringene kan variere fra justeringer og tilpasninger av dagens standarder til sammenslåing, deling eller utvikling av helt nye standarder.

Nå ønsker vi å undersøke behovet for revisjoner eller andre endringer i standardkontraktene for bygg og anlegg.

Det har kommet innspill om behov for endringer av standardene, men vi ønsker tilbakemelding fra flere aktører i bransjen. Tilbakemeldingene vil inngå i det videre arbeidet med å holde standardkontraktene relevante og aktuelle. Mest mulig tilbakemelding fra aktørene i næringen vil også gjøre det mulig for oss å korte ned tiden for en eventuell revisjon av standardene.

Vi håper du tar deg tid til å svare på spørreundersøkelsen som det tar noen minutter å svare på.

Lenke til spørrendersøkelsen om standardkontraktene (ekstern lenke til Opinion som utfører undersøkelsen) 

Har du spørsmål om undersøkelsen eller standarder for bygg, anlegg og eiendom, kontakt gjerne leder markeds- og forretningsutvikling Alexandra Klimek i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2019-02-21