Hånd skriver på ark

Vil du være med å revidere kontoplanen for regnskap?

Har du ideer til nye regnskapsstandarder som bør utvikles, eller kjenner du noen som er gode på regnskap? Standard Norge oppretter nå en ny regnskapskomité.

Den nye komiteen skal revidere kontoplan og regnskapsstandardene. Virksomheter som ønsker å bidra i utviklingsarbeidet, er velkommen til oppstartsmøte hos Standard Norge 27. februar.

Virksomheter bokfører verdibevegelser for å få oversikt over virksomhetens verdi og hvor mye man har til gode og skylder. Felles regnskapsterminologi, grunnkontoramme og regnskapsoppstilling utgjør fundamentet for alle ikke-finansielle foretak ved føring av regnskap. Dette sikrer at alle virksomheter fører regnskap likt, rapporterer på det samme og gir et grunnlag for sammenligning.  

Bakgrunnen for standardiseringsprosjektet

Standarden NS 4102 er en grunnkontoramme for regnskapskontorer for norske virksomheter, mens NS 4101 gir en oversikt over regnskapsterminologi. Disse standardene bør tilpasses nye behov i markedet og planlagte endringer i regelverket. Behovet for forenkling, digitalisering og tilrettelegging for bærekraftrapportering er særlig fremtredende.

Hva skal komiteen gjøre?

Den nye standardiseringskomiteen, som får navnet SN/K 169, skal revidere NS 4101 og NS 4102 i lys av blant annet behovet for modernisering, forenkling, tilpasning til ny teknologi og tilrettelegging for sirkulærøkonomi. I tillegg skal komiteen vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standardene, eksempelvis innen pensjon. Komiteen kan også foreslå utvikling av relaterte standarder, som for eksempel en standard for bærekraftrapportering.

Bli med i arbeidet!

Standard Norge jobber med et mandat til komitéarbeidet, som vi ønsker å diskutere med fagpersoner i oppstartsmøtet. Vi søker eksperter som benytter seg av regnskapsdata, både til tilsynsformål og statistikk, men også som leverandører, «produsenter» og forvaltere av regnskapsdata i ulike portaler og registre. På møtet vil vi informere om bakgrunnen for prosjektet, vår rolle og hvordan arbeidet videre gjennomføres.

Velkommen til oppstartsmøte i Standard Norges lokaler 27. februar 2020 kl. 10-14!

Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Marthe Hagberg for påmelding og deltakelse på møtet, eller ved spørsmål.

Sist oppdatert: 2020-01-30