Kvalitet og risiko

 

Standarden er nå tilgjengelig i revidert utgave og gir veiledning om valg og bruk av metoder for vurdering av risiko. Den supplerer NS-ISO 31000.

2020-02-04

Mer om Ny revidert utgave av NS-IEC 31010 om metoder for risikovurdering
 

Ved å følge den nye standarden, kan treningssentre redusere risikoen for skader, forbedre økonomien og få mer fornøyde kunder, tror treningssenter-gründer.

2020-01-20

Mer om Nå heves standarden for norske treningssentre
 

Standard Norge oppretter en ny standardiseringskomité for coachingtjenester. Velkommen til oppstartsmøte 3. desember!

2019-11-06

Mer om Vil du være med å utvikle Norsk Standard for coachingtjenester?
 

Standard Norge oppretter en ny standardiseringskomité for coachingtjenester. Velkommen til informasjonsmøte 1. november!

2019-10-17

Mer om Vil du være med å utvikle Norsk Standard for coachingtjenester?
 

Økt bruk av standarder gir forutsigbarhet for alle parter og kan redusere konfliktnivået i alle anskaffelsesprosesser, også offentlige.

2019-10-02

Mer om Lavere konfliktnivå med bruk av standarder, også ved offentlige anskaffelser
 

Hva kan Norge bidra med for å styrke troverdigheten og tilliten til offentlige anskaffelser på tvers av landegrenser? Her finner du presentasjoner fra Standard Morgen 28. august 2019.

2019-08-28

Mer om Standard Morgen: Styrket troverdighet og tillit til offentlige anskaffelser
 

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Nå ber vi om innspill fra det norske fagmiljøet.

2019-06-26

Mer om Er det behov for internasjonale standarder for laboratoriedesign?
 

I samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Bergen kommune og Bergen Næringsråd inviterte vi til Standard Morgen i Bergen 13. juni 2019. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2019-06-18

Mer om Kan standarder bedre samfunnssikkerhet og beredskap - har vi noe å lære av andre?
 

ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, sier ja til at det skal utvikles en ny standard som skal ivareta sikkerhet ved store arrangementer i byer verden over. Arbeidet skal ledes av beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar K. Lunde.

2019-06-12

Mer om Erfaringer fra sykkel-VM i Bergen danner grunnlag for ny internasjonal standard
 

Hvis du ikke forvalter dine ansattes kunnskap på riktig måte, reduserer du muligheten til å skape langsiktige og bærekraftige verdier gjennom dem. Den nye standarden NS-ISO 30414 hjelper deg å kartlegge og utvikle virksomhetens menneskelige kapital.

2019-04-23

Mer om Ny standard for rapportering av menneskelig kapital
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »