Kvalitet og risiko

 

Med denne samlingen får du et utvalg anerkjente standarder innenfor kvalitetsstyring.

2013-11-01

Mer om Standardsamling Systemer for kvalitetsstyring
 

Standard Norge deltok på Kvaltetsdagene i juni, og hadde der flere presentasjoner.

2013-06-13

Mer om Presentasjoner på Kvalitetsdagene 2013
 

Standard Norge deltar med flere innlegg under Kvalitetsdagene som arrangeres på Holmenkollen Rica Park hotell 6. og 7. juni.

2013-04-16

Mer om Kvalitetsdagene i juni med fokus på samfunnsansvar
 

NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer gir veiledning om planlegging og gjennomføring av revisjoner av alle typer styringssystemer som kvalitet, miljø, mattrygghet, informasjonsteknologi og arbeidsmiljø.

2013-04-10

Mer om NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer
 

Naturkatastrofer, terror og ulykker viser at det er behov for systemer både når det gjelder forebygging og hvordan vi skal håndtere en situasjon og samhandle når noe har skjedd.

2013-03-11

Mer om Samfunnssikkerhet – bruk av standarder
 

Formålet er å informere om den kommende i standarden og å vise dens relevans og bruksområder for eiendom som et «asset».

2013-01-16

Mer om Frokostmøte 18. januar om ISO 55000 Asset Management
 

Mange organisasjoner har store ressurser (assets) som de skal forvalte på en slik måte at de helst øker verdien, men i hvert fall slik at de unngår tap. Dette krever at organisasjonen har oversikt over ressursene, har mål og strategier for ressursforvaltningen og jobber systematisk for å nå målene. ISO har utarbeidet forslag til standarder for asset management – ISO 55000 – som er nå på høring.

2012-12-04

Mer om ISO 55000 Asset management på høring
 

I en veldrevet organisasjon vil god virksomhetsstyring innebærer en forpliktelse til å opptre etisk forsvarlig i alle sammenhenger. Nå er det på trappene en ny ledelsesstandard som vil gi organisasjoner et verktøy for å godtgjøre at de har et robust system for å motarbeide bestikkelser.

2012-11-30

Mer om Hvor går grensen? Prosjekt for ny ledelsesstandard
 

Hovedtema for Kvalitetsdagene er “Større risker – robuste strategier”, og Standard Norge deltar på stand sammen med Standard Online.

2012-06-06

Mer om Standardiseringen på Kvalitetsdagene 2012
 

NS-EN ISO 19011, gir veiledning om planlegging og gjennomføring av revisjoner av alle typer styringssystemer.

2012-02-16

Mer om Retningslinjer for revisjon av styringssystemer på norsk
1 2 3 4 > »