2011

 

Standarden NS-EN 16114 retter seg mot organisasjoner som tilbyr slike tjenester.

2011-12-07

Mer om Ny europeisk standard for ledelsesrådgivning
 

Standarden gir retningslinjer om planlegging og gjennomføring av revisjoner av alle typer styringssystemer, som kvalitet, miljø, mattrygghet eller arbeidsmiljø.

2011-11-16

Mer om Ny standard: ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer
 

<p>Rapporten fra ISOs spørreundersøkelse om ISO 9001 er nå publisert. Hensikten med undersøkelsen, som ble gjennomført i januar og februar 2011, var å få brukernes syn på ISO 9001 og forslag til hvordan standarden kan forbedres.</p>

2011-11-10

Mer om Rapport fra undersøkelsen om brukernes erfaringer med ISO 9001
 

To norske standarder om risiko er nå på høring - prNS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk og prNS 5830 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi.

2011-08-26

Mer om Forslag til standarder om risiko
 

<p>ISO har utarbeidet forslag til standard om styring av veitrafikksikkerhet, ISO 39001. Standarden har høringsfrist 21. oktober 2011.</p>

2011-08-23

Mer om Standard om veitrafikksikkerhet
 

Standarden NS-ISO 31000 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer, beskriver prinsipper, forutsetninger og prosesser for å håndtere risiko på en åpen, systematisk og troverdig måte.

2011-04-11

Mer om Standard for risikostyring
 

Den nye&nbsp;ISO/IEC 17021 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems inneholder de samme kravene som i forrige versjon, men er supplert med krav til revisjonsprosessen og til kompetansen til personell involvert i sertifiseringen.

2011-02-15

Mer om ISO/IEC 17021 i ny utgave
 

<p>Du kan påvirke den framtidige ISO 9001 for kvalitetsstyring ved å svare på en undersøkelse om brukererfaringer med standarden.</p>

2011-01-12

Mer om Kvalitet er viktig!