2012

 

Mange organisasjoner har store ressurser (assets) som de skal forvalte på en slik måte at de helst øker verdien, men i hvert fall slik at de unngår tap. Dette krever at organisasjonen har oversikt over ressursene, har mål og strategier for ressursforvaltningen og jobber systematisk for å nå målene. ISO har utarbeidet forslag til standarder for asset management – ISO 55000 – som er nå på høring.

2012-12-04

Mer om ISO 55000 Asset management på høring
 

I en veldrevet organisasjon vil god virksomhetsstyring innebærer en forpliktelse til å opptre etisk forsvarlig i alle sammenhenger. Nå er det på trappene en ny ledelsesstandard som vil gi organisasjoner et verktøy for å godtgjøre at de har et robust system for å motarbeide bestikkelser.

2012-11-30

Mer om Hvor går grensen? Prosjekt for ny ledelsesstandard
 

Hovedtema for Kvalitetsdagene er “Større risker – robuste strategier”, og Standard Norge deltar på stand sammen med Standard Online.

2012-06-06

Mer om Standardiseringen på Kvalitetsdagene 2012
 

NS-EN ISO 19011, gir veiledning om planlegging og gjennomføring av revisjoner av alle typer styringssystemer.

2012-02-16

Mer om Retningslinjer for revisjon av styringssystemer på norsk
 

ISOs komité for kvalitetsstyring gjennomfører en spørreundersøkelse om ISO 9001:2008 “Quality management systems – Requirements” fortsatt er aktuell. Skal standarden beholdes slik den er, er det behov for revisjon eller bør standarden trekkes tilbake?

2012-02-07

Mer om ISO 9001 - Vurdering av fortsatt aktualitet