2013

 

Med standardsamlingen "Ledelsessystemer for kvalitet" får du et utvalg anerkjente standarder innenfor kvalitetsledelse.

2013-11-01

Mer om Standardsamling for kvalitetsledelse - ISO 9000-familien
 

Standard Norge deltok på Kvaltetsdagene i juni, og hadde der flere presentasjoner.

2013-06-13

Mer om Presentasjoner på Kvalitetsdagene 2013
 

Standard Norge deltar med flere innlegg under Kvalitetsdagene som arrangeres på Holmenkollen Rica Park hotell 6. og 7. juni.

2013-04-16

Mer om Kvalitetsdagene i juni med fokus på samfunnsansvar
 

NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer gir veiledning om planlegging og gjennomføring av revisjoner av alle typer styringssystemer som kvalitet, miljø, mattrygghet, informasjonsteknologi og arbeidsmiljø.

2013-04-10

Mer om ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer
 

Naturkatastrofer, terror og ulykker viser at det er behov for systemer både når det gjelder forebygging og hvordan vi skal håndtere en situasjon og samhandle når noe har skjedd.

2013-03-11

Mer om Samfunnssikkerhet – bruk av standarder
 

Alle organisasjoner må være forberedt på å håndtere menneskeskapte hendelser eller naturkatastrofer som kan skade organisasjonen.

2013-02-06

Mer om Viktige standarder for samfunnssikkerhet
 

Formålet er å informere om den kommende i standarden og å vise dens relevans og bruksområder for eiendom som et «asset».

2013-01-16

Mer om Frokostmøte 18. januar om ISO 55000 Asset Management
 

Alle organisasjoner, uansett bransje, plassering i verdikjeden og størrelse, må håndtere interne og eksterne faktorer og forhold som skaper usikkerhet. Virkningen som denne usikkerheten har på organisasjonens mål kalles “risiko”.

2012-09-06

Mer om Risikostyring standardsamling
 

Standarden NS 5814 omhandler krav til risikovurderinger, og er et hjelpemiddel for bedriftene for å kunne ta beslutninger om tiltak eller valg av løsninger for å forebygge risiko.

2008-10-21

Mer om NS 5814 Krav til risikovurderinger