2014

 

Standarden NS-ISO 10004 gir veiledning til organisasjoner om hvordan de kan definere og iverksette prosesser for å overvåke og måle kundetilfredshet. Standarden utdyper kravene vedrørende kundetilfredshet i NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 9004.

2014-12-05

Mer om Overvåking og måling av kundetilfredshet
 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har besluttet å slå sammen tre standardiseringskomiteer og etablere en overordnet komité, ISO/TC 292 Security. Endringen vil skje fra 1. januar 2015.

2014-12-05

Mer om Ny, sammenslått komité for samfunnssikkerhet
 

Standard Norge arrangerte fredag 31. oktober et frokostmøte hvor temaet var prosjektledelse.

2014-11-03

Mer om Standard morgen – internasjonale standarder for prosjektledelse
 

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 512 Innovasjonsledelse skal følge arbeidet som nå startes opp i ISO/TC 279 Innovation Management. Standard Norge ønsker å tilby norske virksomheter å påvirke dette arbeidet gjennom etablering av en egen speilkomité for Innovasjonsledelse (SN/K 512).

2014-10-17

Mer om Innovasjonsledelse – ønsker du å påvirke?
 

14. oktober, på selveste "Verdens standardiseringsdag" ble den første konferansen om fremtidens styringssystemer avholdt på Felix Konferansesenter i Oslo. Deltakerne på konferansen fikk innføring i hvordan de viktigste styringssystemstandardene fra 2015 får ny og felles struktur.

2014-10-15

Mer om Første konferanse om fremtidens styringssystemer avholdt
 

Prosjektleder i Standard Norge, Lars Erik Jensen, har skrevet et innlegg i Ingeniørnytt om hvordan standardisering kan bidra til å skape en innovasjonskultur i ulike virksomheter. Fredag 12. september inviterer vi til informasjonsmøte om standardiseringsarbeidet.

2014-08-25

Mer om Innovasjon ut fra orden
 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har besluttet å slå sammen tre standardiseringskomiteer og etablere en overordnet komite på området samfunnssikkerhet; ISO/TC 292 Security.

2014-08-25

Mer om Informasjonsmøte 10. september: Ny storkomité på samfunnssikkerhet
 

To av verdens mest populære standarder for kvalitetsstyring og miljøstyring kommer i nye versjoner i 2015.

2014-07-07

Mer om Forbered deg til ny ISO 9001 og ISO 14001 allerede nå
 

Lær mer om endringene i ISO 9001 i denne samtalen med komitéleder Nigel Croft. ISO 9001 er på høring og dokumentet kan lastes ned fra våre nettsider.

2014-06-13

Mer om Samtale med komitéleder om endringene i ISO 9001
 

En av verdens mest populære styringsstandarder kommer i ny
versjon i 2015. ISO 9000 Kvalitetsstyringssystemer er på verdensomspennende høring i perioden mai til 10. september 2014.

2014-06-05

Mer om ISO 9000 Kvalitetsstyringssystemer i ny versjon i 2015
1 2 > »