2015

 

Nå er den nye ISO 9000:2015 også oversatt og tilgjengelig på norsk.

2015-11-29

Mer om ISO 9000:2015 på norsk
 

God ledelse krever effektive styringsverktøy med fokus på kontinuerlig forbedring. Nå har de internasjonalt anerkjente standardene ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO 14001 for miljøledelse kommet i nye versjoner. I den forbindelse inviterte Standard Norge til lanseringsseminar onsdag 14. oktober, og over 250 deltakere var til stede. Her kan du finne presentasjoner og se opptak fra lanseringen.

2015-10-21

Mer om ISO 9001 og ISO 14001 lansert i Norge
 

Verden er i endring, det samme er de rammebetingelsene norske ledere må forholde seg til. Det er ingen lett oppgave å manøvrere virksomheten i et landskap preget av globalisering, klimatrusler, digital sårbarhet og stadig mer krevende kunder. De internasjonale standardene ISO 9001 og ISO 14001 for henholdsvis kvalitets- og miljøledelse er nå kommet i helt nye utgaver, og er skreddersydd for å møte de endrede rammebetingelsene.

2015-10-13

Mer om Nye internasjonale standarder for styring og ledelse
 

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Eksperter fra rundt 95 land har brukt tre år på å revidere standarden slik at den er relevant for dagens og morgendagens samfunn. Den er tilgjengelig på engelsk, men vil om kort tid også komme i norsk oversettelse.

2015-09-23

Mer om Standarden ISO 9001 for kvalitetsledelse i ny versjon
 

Alle standarder vurderes regelmessig for å sikre at de til enhver tid er oppdaterte og relevante for et marked i kontinuerlig endring. Nå har nye, reviderte utgaver av ISO 9001 og ISO 14001 blitt utgitt internasjonalt og samtidig publisert som Norsk Standard.

2015-09-23

Mer om Nye utgaver av ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø)
 

Alle internasjonale standarder vurderes regelmessig for å sikre at de til enhver tid er oppdaterte og relevante for et marked i kontinuerlig endring. Etter siste gjennomgang av de eksisterende standardene ISO 9001 og ISO 14001 ble det besluttet å revidere disse, og de nye utgavene lanseres i Norge 14. oktober.

2015-09-09

Mer om Nye utgaver av ISO 9001 og ISO 14001 - Hvorfor lønner det seg å starte tidlig?
 

Tirsdag 8. september kl. 1600 kan du lytte til verdens fremste eksperter på kvalitet når de snakker om de nye standardene for kvalitetsledelse, ISO 9001 og ISO 9000, i en Google Hangout (videokonferanse). Du kan delta med spørsmål til ekspertene!

2015-09-07

Mer om Still spørsmål og få svar om nye ISO 9001 og ISO 9000
 

ISO har i løpet av årene utviklet og utgitt en rekke styrings- og ledelsessystemstandarder innenfor områder som kvalitet, miljø, informasjonssikkerhet og trafikksikkerhet. Disse standardene har hatt mange fellestrekk, men har hatt ulik struktur, ulike termer, definisjoner og formuleringer. Dette har ført til utfordringer i implementeringsfasen, og mange har ønsket og meldt behov for en grunnleggende harmonisering av styrings- og ledelsessystemstandardene.

2015-07-16

Mer om Nytt rammeverk for ISOs standarder innenfor styrings- og ledelsessystemer
 

ISO har lansert Final Draft International Standard: ISO/FDIS 9001 “Quality management systems – Requirements”. Dette er siste steg på veien fram mot den endelige standarden.

2015-07-10

Mer om Ledelsessystemer for kvalitet – siste steg før ferdig standard publiseres
 

Arbeidet med å redusere, forutse og styre risikoer er en del av de daglige gjøremålene for mange organisasjoner. Ofte tyr de til standarden ISO 31000 om risikostyring for å få hjelp til å utføre denne oppgaven.

2015-06-25

Mer om ISO 31000 om risikostyring skal revideres
1 2 > »