Foto: Nicolas Tourrenc

Standarden kan kjøpes nederst på siden

Standarden ISO 9001 for kvalitetsledelse i ny versjon

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Eksperter fra rundt 95 land har brukt tre år på å revidere standarden slik at den er relevant for dagens og morgendagens samfunn. Den er tilgjengelig på engelsk, men vil om kort tid også komme i norsk oversettelse.

Blått puslespill som mangler en brikke

Mer enn 1,1 millioner ISO-9001-sertifikater er utstedt verden over.  I tillegg er det en lang rekke virksomheter som bruker standarden i sitt ledelsessystem uten å sertifisere seg etter den.

ISO 9001 gir oppskriften på hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene forventer. Standarden sier noe om hvordan man skal lede prosesser og blir mer effektiv i det man driver med.

ISO 9001 passer for enhver virksomhet, uavhengig av størrelse, organisasjonsform, produkt- og tjenestetype eller om den er privat eller offentlig. ISO 9001 ble utviklet på 1990-tallet, og har vært igjennom flere revisjoner. Dagens nye versjon er betydelig endret sammenliknet med den siste versjonen fra 2008.

Viktige endringer og krav sammenliknet med tidligere utgave:

  • Betydelig engasjement fra virksomhetens øverste ledelse
  • Kvalitetsledelse som en integrert del av virksomhetens strategi
  • Bruk av risikovurderinger under planlegging
  • Effektiv kommunikasjon internt og eksternt
  • Kartlegging av og forståelse for organisasjonens rammebetingelser (internt og eksternt)
  • Mengde og omfang av dokumentasjon bestemmes i større grad av organisasjonen
  • Ny struktur på standarden i tråd med øvrige standarder for ledelsessystemer (som for  eksempel miljøstandarden ISO 14001)

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, forklarer:

ISO 9001 hjelper organisasjoner til å tilpasse seg en verden i forandring, gir relevant veiledning i hvordan man skal tilfredsstille dagens og morgendagens kundekrav og hvordan man kan sørge for forbedring. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene mange virksomheter i dag må forholde seg til.ISO 9001 er utviklet av ISOs ekspertkomité ISO/TC 176/SC 2 for kvalitetsledelse under ledelse av den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI. Komiteen består av representanter fra de viktigste interessegruppene i samfunnet som bedrifter, myndigheter, miljøorganisasjoner, forskningsorganisasjoner og forbrukerinteresser.  Norge har deltatt sammen med 94 andre land. Standard Norge har en egen speilkomité for kvalitetsledelse som har fulgt nøye med i det internasjonale arbeidet og gitt norske innspill i prosessen.

Organisasjoner med sertifisert kvalitetsledelsessystem får inntil tre år på seg til å gå over til den nye versjonen av ISO 9001. Det vil si at sertifikater etter den foregående versjonen, ISO 9001:2008, vil bli ugyldige etter september 2018.

Norsk lansering 14. oktober 2015
Standard Norge lanserer NS-EN ISO 9001 under et arrangement på Victoria kino i Oslo 14. oktober. Samtidig lanserer vi NS-EN ISO 14001 for miljøledelse som vil ha betydelige likhetstrekk med ISO 9001 i oppbygging, terminologi, definisjoner og krav.

Meld deg på lanseringen av ISO 14001 og ISO 9001 den 14. oktober: «2015 – et tidsskille i internasjonal ledelse».

Mer informasjon?
Prosjektleder for kvalitetsledelse i Standard Norge, Guri Kjørven på tlf 970 46 151 eller e-post gkj@standard.no

Kommunikasjonssjef i Standard Norge,  Marit Sæter på tlf. 970 27 956 eller e-post msa@standard.no

Les mer om nye ISO 9001:2015 og ny ISO 14001:2015.

Sist oppdatert: 2020-01-28

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 179,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Grunntrekk og terminologi (ISO 9000:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang