Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling lansert

Innovasjonsprosesser er ofte komplekse og avhengig av lederens eller den enkelte medarbeiders evne til å kvalitetssikre prosessen. Nå har det kommet et nytt verktøy som vil hjelpe organisasjoner med å implementere og følge opp innovasjonsarbeidet.

Fire innledere og møteleder

Otto Scharff, Lars Erik Jensen, Magnus Hakvåg og Ole Johan Borge holdt innlegg på det andre frokostmøtet.

I forbindelse med utgivelsen av dette verktøyet, standarden (formelt sett en teknisk spesifikasjon) CEN/TS 16555 Innovasjonsledelse, har Standard Norge og Patentstyret arrangert egne frokostmøter. På frokostmøtene har standarden, som i alt består av sju deler, blitt presentert. Den er et verktøy for hvordan din virksomhet kan styre næringsutviklingen gjennom bedre ledelse av innovasjonsprosesser. Representanter fra Innovasjon Norge og LO i tillegg til Patentstyret og Standard Norge har deltatt med innlegg på frokostmøtene. Målet har vært å

  • gi et innblikk i begreper, rammeverk og systemer for det som bør være med i innovasjonsprosessen
  • si litt om hvordan man kan sikre innovasjon gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • orientere om mulighetene for beskyttelse av patent, varemerker og design (IPR) i innovasjonsprosesser.

Presentasjoner fra seminaret 4. mars hos Standard Norge

Se video med Magnus Hakvåg som snakker om CEN/TS 16555 Innovasjonsledelse

Presentasjoner fra seminaret 18. mars hos Patentstyret

Oppbygging av verktøyet

CEN/TS 16555-2 Innovation management er bygd opp av følgende sju deler:

  • Part 1: Innovation management system
  • Part 2: Strategic intelligence management
  • Part 3: Innovation thinking
  • Part 4: Intellectual property management
  • Part 5: Collaboration management
  • Part 6: Creativity management
  • Part 7: Innovation management assessment

Alle delene er nå tilgjengelig (se nedenfor) bortsett fra del 7 som fortsatt er under arbeid.

Mer informasjon

Ønsker du å vite mer om arbeidet med innovasjonsledelse, kan du kontakte prosjektleder Lars Erik Jensen i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2015-11-29

NOK 534,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 1: System for innovasjonsledelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 534,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 2: Strategisk markeds- og konkurranseovervåking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 534,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 3: Innovasjonstenkning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 652,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 4: Håndtering av immaterielle verdier

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 534,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 5: Ledelse av innovasjonssamarbeid

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 534,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 6: Ledelse av kreative prosesser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang