2016

 

Har du erfaringer med ISO 9001:2015 som du ønsker å dele med andre? Da bør du delta i ISOs spørreundersøkelse om standarden.

2016-11-11

Mer om Undersøkelse om erfaringer med ISO 9001:2015
 

Et ras medfører ofte store materielle skader med tilhørende risiko for personskade og dødsfall. Nå er det igangsatt arbeid med å utvikle en standard for varslingssystemer som skal sikre at befolkningen i katastrofeutsatte områder kan få varsling tidlig. Målet med standarden er å redusere omfanget av skader i områder der det er sannsynlighet for skred.

2016-09-14

Mer om Ny internasjonal standard for tidlig varslingssystem for jordskred på trappene
 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har vedtatt at den sentrale standarden for revisjon av ledelsessystemer skal revideres. Målet er at ISO 19011 blir tilpasset den nye strukturen for ledelsessystemer.

2016-06-17

Mer om ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer revideres
 

Den europeiske standarden, EN 15224, er en standard om kvalitetsledelsessystemer for virksomheter og organiasjoner som tilbyr helsetjenester.

2016-04-26

Mer om Standard for ledelsessystemer for helsetjenester på høring