Standard for ledelsessystemer for helsetjenester på høring

Den europeiske standarden, EN 15224, er en standard om kvalitetsledelsessystemer for virksomheter og organiasjoner som tilbyr helsetjenester.

EN 15224 inneholder kravene i ISO 9001:2015, men er supplert med nye krav som er relevant for leverandører av helsetjenester. Standarden forklarer også hvordan kravene i ISO 9001 kan forstås i forhold til helsetjenester. Målgruppen for standarden er primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, sykehjem, psykisk helsetjeneste, fysioterapi, rehabilitering, apotek og lignende.

Last ned forslaget til standard
Forslaget til standard (prEN 15224) er nå på høring. Alle som ønsker å kommentere eller lese forslaget kan laste det ned fra Standard Norges tjeneste «Standarder på høring». Fristen for å gi kommentarer er 11. mai 2016.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Guri Kjørven.

Sist oppdatert: 2016-04-26