2017 Nyheter

 

Å produsere gyldige og pålitelige resultater, er kjernen i laboratorieaktiviteter. Den internasjonale standarden ISO/IEC 17025 gjør det mulig for laboratorier å demonstrere at de er teknisk kompetente og i stand til dette. Standard Norge har nettopp utgitt en ny utgave av standarden.

2017-12-14

Mer om Internasjonal standard for laboratorier skal sikre pålitelige resultater
 

Denne standarden er utarbeidet for å gi veiledning om utarbeidelse av kvalitetsplaner, enten i sammenheng med et etablert kvalitetsledelsessystem eller som en selvstendig aktivitet. En ny utgave av standarden, som tar hensyn til ISO 9000:2015 og ISO 9001:2015, er under utarbeidelse.

2017-06-20

Mer om ISO 10005 Retningslinjer for kvalitetsplaner
 

Hvorfor har noen organisasjoner eksistert i flere tiår mens andre bukker under etter bare fem måneder? Nøkkelen er å skape suksess som varer. ISO 9004 gir veiledning om hvordan organisasjoner kan jobbe for å oppnå vedvarende suksess.

2017-06-19

Mer om ISO 9004 - nøkkelen til vedvarende suksess
 

ISO 10006 gir veiledning om bruk av kvalitetsstyring i prosjekter. Standarden som nå er på høring er en revidering av ISO 10006:2003. Høringsfristen er 27. april.

2017-03-30

Mer om Standarden om kvalitetsstyring i prosjekter er på høring
 

Standarden NS-EN 15224 er en sektorspesifikk standard om kvalitetsledelsessystemer i helse- og omsorgstjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001:2015, men med ytterligere krav, fortolkninger og veiledninger.

2017-03-22

Mer om Ledelsessystemer for kvalitet i helse- og omsorgstjenesten
 

ISO 31000 er ment for alle som skaper og beskytter verdier i en organisasjon ved å vurdere risikoer, ta beslutninger, sette og nå mål, og forbedre ytelsen.

2017-03-17

Mer om Standarden for risikostyring, ISO 31000, blir enklere og tydeligere
 

ISO/TS 9002 Retningslinjer for bruk av ISO 9001:2015 gir punkt for punkt-veiledning og eksempler til kravene i ISO 9001. Dokumentet gjør det lettere å utvikle og implementere et kvalitetsledelsessystem tilpasset organisasjonens egne behov.

2017-01-23

Mer om Ny standard gir veiledning til ISO 9001
 

ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories er en standard laboratorier bruker for å planlegge eller vise at de jobber målrettet og systematisk og at de er kompetente for oppgavene de utfører. Standarden er under revisjon og forslaget til ny standard er nå på høring.

2017-01-19

Mer om Standarden om krav til prøvings- og kalibreringslaboratorier er på høring