Dame jobber i laboratorium
Foto: Pixabay

Standarden kan kjøpes nederst på siden

Internasjonal standard for laboratorier skal sikre pålitelige resultater

Å produsere gyldige og pålitelige resultater, er kjernen i laboratorieaktiviteter. Den internasjonale standarden ISO/IEC 17025 gjør det mulig for laboratorier å demonstrere at de er teknisk kompetente og i stand til dette. Standard Norge har nettopp utgitt en ny utgave av standarden.

Den nye utgaven av ISO/IEC 17025 Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse tar hensyn til de siste årenes utvikling innenfor teknologi og arbeidsmetoder. Standarden er et anerkjent verktøy for laboratorier over hele verden.

Norsk Akkreditering og andre norske interessenter har deltatt i det internasjonale arbeidet med ISO/IEC 17025 ved å gi kommentarer til standarden da den var på høring.

Forbedrer internasjonal handel
ISO/IEC 17025 letter samarbeidet mellom laboratorier og andre organisasjoner. Standarden gjør det mulig å akseptere prøvingsrapporter og sertifikater på tvers av landegrenser uten behov for ytterligere prøving, noe som igjen forenkler internasjonal handel.

Den nye utgaven tar hensyn til tekniske endringer, nytt vokabular, utvikling innenfor IT-teknikker og til den nyeste versjonen av ISO 9001 om kvalitetsledelse.

Hva er de viktigste endringene i 2017-versjonen?

  • Standarden retter seg nå mot organisasjoner som utfører testing, kalibrering og prøvetaking
  • Strukturen i standarden tilsvarer nå de andre standardene i ISO/IEC 17000-serien om samsvarsvurdering
  • Prosesstilnærmingen er lik den som brukes i nyere standarder som ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 15189 (kvalitet og kompetanse hos medisinske laboratorier) og ISO/ IEC 17021-1 (krav til revisjons- og sertifiseringsorganer)
  • Det er lagt mer vekt på bruk av informasjonsteknologi, for eksempel ved registrering av data og resultater og til utarbeiding av rapporter
  • Et nytt kapittel introduserer begrepet risikobasert tilnærming
  • Terminologien er oppdatert slik at den er bedre tilpasset IT-baserte arbeidsmetoder og -verktøy

Treårig overgangsperiode
Laboratorier som allerede er akkreditert etter ISO/IEC 17025: 2005, må gå over til den nye versjonen innen november 2020. I overgangsperioden vil akkreditering både etter ISO/IEC 17025:2005 og ISO/IEC 17025:2017 være gyldig.

Du kan lese mer om overgangsperioden i et informasjonsskriv fra ISO og ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Kommer på norsk
ISO/IEC 17025 vil bli fastsatt som Norsk Standard – NS-EN ISO/IEC 17025:2017 og oversettes til norsk. Oversettelsen vil etter planen være klar i april 2018.

Oppdatering: Oversettelsen av NS-EN ISO/IEC 17025 forventes klar medio juni 2018.

Les brosjyren ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO sine nettsider).

Sist oppdatert: 2019-08-29

NOK 969,00 (eks. mva)

Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse (ISO/IEC 17025:2017)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 105,00 (eks. mva)

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

SpråkEngelskUtgave: 3 (2017-11-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 105,00 (eks. mva)

Conformity assessment — Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

SpråkEngelskUtgave: 2 (2017-11-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang